1.Udział i zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie Pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej Edukacja wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe na lata 2017 -2019. 

2. Realizacja projektów edukacyjnych: NEXT STEP oraz WORLD TALKS w ramach realizacji międzynarodowego programu AIESEC Lublin.

3. Zdobycie certyfikatów:

Szkoła Dialogu 2016 za zaangażowanie szkoły na rzecz dialogu polsko – żydowskiego. Certyfikat nadany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. 

Szkolny Klub Wolontariatu za zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzeby osób potrzebujących pomocy nadany przez Studium Prawa Europejskiego.

Instytutu Kształcenia Eko-Tur dla członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dubience za podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń:

Multimedia w praktyce szkolnej,

Dopalacze i narkotyki – realne zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

4. Mianowanie na I stopień oficerski ppor. rezerwy Marcina Zelenta i wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza honorowym ryngrafem MON.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience