IMG 20191017 122326

  . 

W dniu 17.10.2019 r. do naszej szkoły przyjechali aktorzy z Teatru „Kurtyna” w Krakowie. Młodzież miała możliwość obejrzenia przedstawienia teatralno-profilaktycznego pt. „Wygrać siebie” oraz wysłuchać krótkiej prelekcji nt. depresji, która jest obecnie częstym zjawiskiem u młodych ludzi.
Podczas przedstawienia została opowiedziana historia młodej dziewczyny, która jest poniżana i zastraszana, a w konsekwencji wykluczona z grona rówieśników. Główna bohaterka zaczyna się izolować, zamykać w sobie. Ma wrażenie, że jest gorsza od innych.
Z powodu złego traktowania przez rówieśników zaczyna popadać w depresję, czuje się odrzucona i niezrozumiana. Długotrwały stres wzmaga napięcie, z którym dziewczyna nie potrafi sobie poradzić. Zaczyna okaleczać swoje ciało, aby choć na chwile poczuć ulgę. Nie daje po sobie poznać, jaki wewnątrz niej rozgrywa się dramat.
Przedstawienie teatralno-profilaktyczne pt. „Wygrać siebie” porusza wiele współczesnych problemów, które na co dzień dotykają wielu młodych ludzi. Są to: depresja i wynikające z niej myśli samobójcze, samookaleczanie jako lekarstwo na narastające napięcie, alkoholizm oraz przemoc fizyczna i psychiczna. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zachowania mogą świadczyć o depresji oraz do kogo zgłosić się o pomoc. Z pewnością była to pouczająca lekcja. galeria-kliknij

red. MC i KK

FB IMG 1571808624460 .

W dniu 16 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej udali się na wycieczkę do Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. W trakcie wycieczki dowiedzieli się o zasadach funkcjonowania placówki. Ponadto mieli możliwość obejrzenia sprzętu transportowego oraz wyposażenia jaki użytkują funkcjonariusze w trakcie codziennej służby.

galeria-kliknij

red. MC i RK

den 1 1 IMG 20191011 1123451 Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 1 IMG 20191011 1103302 yczenia dla naucz YCZENIA DZIE EDUKACJI NARODOWEJ42644 1 yczenia yczdla n li42663 1 Dzie Edukacji Narodowej 1 List 1 Z okazji 1 Cze 1 SG 1 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej2 1 IMG 20191011 112617

galeria-kliknij

.

W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2019 R. POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ PANI KAZIMIERA CIUPA - DYREKTOR ZS WRĘCZYŁA NAGRODY WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ PRACOWNIKOM SZKOŁY I PODZIĘKOWAŁA WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W PRACĘ NA RZECZ OŚWIATY I ZESPOŁU SZKÓŁ W DUBIENCE...A RADA RODZICÓW POCZĘSTOWAŁA WSZYSTKICH WSPANIAŁYM TORTEM.

red.MC

1 6 8

galeria-kliknij

.

Dnia 11.11.2019r. w Zespole Szkół im.27 WDP Armii Krajowej, odbył się apel ku czci świętego Jana Pawła II. Apel został przygotowany przez szkolną młodzież i nauczycieli. Był to montaż słowno muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej, wykonany dla podkreślenia i przypomnienia znaczenia wielkiego Papieża Polaka.
W pierwszej części apelu, młodzież przypomniała jak Karol Wojtyła przeżywał swoją młodość, czas dorastania oraz pierwsze kroki kapłaństwa. Jego wybór na papieża i związane z tym obowiązki i wynikające radości.
W drugiej części Pani Dyrektor podkreśliła jak ważnym elementem jest nauczanie i kształtowanie u młodzieży właściwych postaw i stawianie im właściwych wzorców. Za ten trud podziękowała nauczycielom oraz rodzicom.
Na zakończenie odbyło się spotkanie uczniów z rodzicami i nauczycielami.

red.MC i ŁK

IMG 2409 IMG 2413 IMG 2457

galeria-kliknij

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY  -kliknij  

www.nowytydzien.pl/uroczyscie-w-dubience - kliknij                                                                                                                                                      

.

Jeden z najbardziej patriotycznych dni w dubienieckim liceum, to Święto Patrona Szkoły, czyli 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W tym roku pamięć Patrona Szkoły uczczono w Zespole Szkół w Dubience 09. października 2019 r. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów mundurowych na placu apelowym, gdzie odbyła się uroczysta odprawa połączona z wciągnięciem flagi państwowej                          na maszt. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Dubienki do kościoła parafialnego na Mszę Świętą, podczas której kazanie wygłosił ks. Łukasz Kardaszewski.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku szkoły. Składały się na nią: przemówienie Pani Dyrektor Kazimiery Ciupa, wystąpienia gości oraz ślubowanie klas pierwszych profesjonalnie poprowadzone przez Panią Dyrektor. Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna      pt. „Ścieżek wspomnień nie można zatrzeć” na podstawie wierszy poetki z Kresów Władysławy Misiury z oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu z Liceum.                      

Uroczystość Święta Patrona Szkoły zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych i gminnych – Wójt Gminy Dubienka Pani Krystyna Deniusz-Rosiak, przedstawiciele służb mundurowych z placówek Straży Granicznej - st. chor. szt. SG Dariusz Poliwczak - a także  z wielu jednostek wojskowych, m.in. ppłk Marcin Gromek, mjr Przemysław Kurzępa, ppłk Mirosław Biszczot, st. chor. Grzegorz Juszczyński.                         

W Święcie Patrona Szkoły uczestniczyli również dawni i obecni dyrektorzy oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Miłym zaskoczeniem była także bardzo liczna obecność rodziców uczniów klas pierwszych Liceum w Dubience, którzy chętnie przyjechali na Święto Patrona Szkoły nawet z tak odległych miejscowości jak Łęczna czy Włodawa.

Z ramienia organu prowadzącego szkołę, Starostwa Powiatowego w Chełmie, obecna była Pani Maryla Kowalczyk – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Podczas uroczystości panowała bardzo podniosła atmosfera, która świadczyła o przekazaniu młodym ludziom przez starsze pokolenie właściwego podejścia do Święta Patrona Szkoły, a także innych uroczystości patriotycznych.

red. MC i JM

© 2019 Zespół Szkół w Dubience