• Certyfikat
  Certyfikat
 • Liceum Ogólnokształcące Baner
  Liceum Ogólnokształcące Baner
 • Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
  Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
 • XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
  XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
 • Karolina Mączka
  Karolina Mączka
 • Dyplom
  Dyplom
 • Śpiewający słowik
  Śpiewający słowik
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
  Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
 • Zespół PRIMA
  Zespół PRIMA
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Giełda Szkół 2018
  Giełda Szkół 2018
 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom
  Dyplom
 • CERTEFIKAT_SZKOLNY_KLUB_WOLONTARIATU
 • Dyplom_Prima
  Dyplom_Prima
 • Karolina mączka

  Resized 20171003 133019 001 00
  Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

  Read more

Dnia 25.04.2014 roku pożegnaliśmy naszych maturzystów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Sekretarz Powiatu Chełmskiego – pan Henryk Gołębiowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience – pani Anna Daniluk oraz grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie klasy II i I.

Po wystąpieniu pani Dyrektor LO i pana Henryka Gołębiowskiego nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce  (Wiktoria Sarzyńska – średnia ocen 4.0) oraz uczniów, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły, internatu i środowiska. Byli to: Wiktoria Sarzyńska, Paulina Skrochocka, Norbert Marciniak, Maciej Brzeziński, Magdalena Bałanda, Karolina Bałanda, Grzegorz Szymczuk, Michał Pastuszak, Sebastian Golczewski, Szymon Zieliński i Łukasz Balicki. Następnie pani Dyrektor podziękowała za aktywną pracę przewodniczącej Rady Rodziców – pani Dorocie Golczewskiej.

W dalszej  części uroczystości uczniowie klasy II przedstawili  część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy pani Jolanty Mazurkiewicz i księdza wikariusza  Jarosława Zawadzkiego. Na zakończenie przedstawicielka klasy III - Paulina Skrochocka - podziękowała nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za naukę, wychowanie i  opiekę, a jej koleżanki i koledzy z klasy wręczyli nauczycielom i wychowawcom piękne wiązanki kwiatów.

Dnia 15. kwietnia 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia Wielkanocna, przygotowana przez młodzież LO i Gminnego Zespołu Szkół pod kierunkiem pań: Grażyny Jarosz, Anity Poliwczak, Barbary Kamińskiej oraz ks. wikariusza  Jarosława Zawadzkiego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ks. proboszcz Włodzimierz Kwietniewski, nauczyciele oraz młodzież obu szkół.

Montaż słowno -muzyczny pt: „ Krzyż Chrystusowy” w wykonaniu uczniów liceum i szkoły podstawowej oraz  film o męce Pana Jezusa wprowadził wszystkich uczestników Akademii w świąteczny nastrój. Zespół Gaudium zaśpiewał piękne pieśni religijne: „Via Dolorosa”, „Dzięki, Jezu”, „Tak mnie skrusz”. „Zmartwychwstał  Pan”, „Znajdziesz Go”, „Ludu mój”.

Po Akademii głos zabrał ks. Włodzimierz Kwietniewski, który opowiedział o  świątecznej tradycji  kultywowanej na południu Polski, tzw. pokutników, którzy budzili uderzaniem w bębny mieszkańców danej miejscowości rano na rezurekcję. Ksiądz proboszcz na koniec opowieści złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. Następnie pani dyrektor Dorota Elsheikh i pani dyrektor Agnieszka Porzeżyńska podziękowały wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz złożyły całej społeczności szkolnej i przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Na zakończenie spotkania pani Dominika Jawor-Podbiegła i pani Grażyna Jarosz wręczyły nagrody uczestnikom konkursu wielkanocnego na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. W LO nagrody otrzymały dwie uczennice:  Marlena Lewkowicz i Klaudia Świerczyńska.

Giełda Szkół odbyła się w dniach 24-28.03.2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Akcja miała na celu zapoznanie uczniów trzecich klas gimnazjum z ofertą edukacyjnąszkół ponadgimnazjalnych Chełmszczyzny. W tym roku w Giełdzie uczestniczyło 15 szkół ponadgimnazjalnych z Chełma i powiatu, w tym: I LO, II LO, Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO, IV LO, ZDZ Oddział w Chełmie, ZSzZ nr 5, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespół Szkól Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, CKU, Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie, Zespół Szkół w Dubience – Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, Zespół Szkół w Siedliszczu - Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Nasi uczniowie dokonywali prezentacji multimedialnej, informowali o profilach kształcenia w nowym roku szkolnym, kryteriach, jakie należy spełnić by zostać uczniem naszej szkoły, wymaganiach nauczycieli oraz zajęciach pozalekcyjnych

Szkolenie obronne dla klas mundurowych klas I i II odbyło się w dniach 21-22 lutego 2014 r. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu: pierwszej pomocy, łączności, środków ochrony przeciwchemicznej, topografii, technik interwencji, elementów sztuki walki, strzelania z wiatrówki oraz strzelania z KBK AK MS 7,52 mm. Zajęcia prowadzili nauczyciele: Marcin Zelent, MarekBałanda, Wojciech Rudnicki oraz trzej funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Skryhiczynie. Szkolenie odbywało się w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i strefie nadgranicznej. Strzelanie uczniowie ćwiczyli na strzelnicy w Borowicy (gmina Rejowiec).

W dniu 24 stycznia 2014 r. w Chełmie odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Naszą szkołę w obchodach jubileuszu reprezentowała Pani Dyrektor Dorota Elsheikh. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Kościele Garnizonowym pw. Świętego Kazimierza. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Armii Krajowej w parku miejskim, gdzie zostały złożone wieńce. W trakcie uroczystej akademii, która odbyła się na terenie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wręczono medale „Pro Patria” Chełmskiemu Środowisku Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz sześciu osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski. W części artystycznej młodzież z naszej szkoły przedstawiła montaż słowno-muzyczny o dziejach 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przygotowany pod kierunkiem Grażyny Jarosz, Jolanty Mazurkiewicz, Anity Poliwczak i Bożeny Wintmiller.

© 2018 Zespół Szkół w Dubience