MON Biuro do Spraw Proobronnych zakończyło kwalifikacje do kolejnej edycji programu dla szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi. Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2017 roku (I edycja) oraz 1 września 2018 r. (II edycja). Trzecia edycja programu (od 1 września 2019 r.) to konsekwentne dążenie do spełnienia założeń resortu obrony narodowej, zgodnie z którymi, szkoły do niego zakwalifikowane tworzą sieć szkół certyfikowanych przez MON w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW).

20190623 141559 Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Odra-Niemen Pani Ilona Gosiecka zaprasza delegację Liceum Ogólnokształccego im. 27 WDAK w Zespole Szkół w Dubience na wyprawę międzypokoleniowa na Litwę w ramach obchodów 75 Rocznicy Operacji Ostra Brama.


Wyprawa jest nagroda ufundowana przez w/w organizację I wsparta jest dotacja z Urzędu ds Kombatantów I Osób Represjonowanych. Idea projektu jest uczczenie wydarzeń zwiazanych z okragła 75 Rocznica Operacji Ostra Brama, poprzez wyprawe śladami polskich miejsc pamięci na Litwie. Projekt ma na celu odwiedzenie ważnych dla rocznicy miejsc historycznych, złożenie okolicznościowych wizanek, postawienie zniczy, zawiera również spotkania z polska młodzieża I polskimi weteranami AK z Wilna. W ramach wyjazdu jest też zaplanowane zwiedzanie Wilna pod katem jego polskich śladów kulturowych.
Wyjazd jest zaplanowany w terminie od 05-10.07.2019 r., a koordynatorem projektu jest Pani Regina Awtoniuk.


Bardzo dziękujemy tak zaszczytnego wyróżnienia, będacego ukoronowaniem dotychczasowych działań na rzecz patriotycznego wychowywania młodzieży!

IMG 2078 Dnia 19 czerwca br. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. O godzinie 8.00 uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Kosciele Świętej Trójcy w Dubience, a następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie po przemówieniu Pani Dyrektor Bożeny Wintmiller  zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia, wysokie wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz pracę społeczną na rzecz szkoły. Rodzice uczniów otrzymali listy gratulacyjne oraz podziękowania za bezinteresowną pomoc i życzliwość dla środowiska szkolnego.

Wyróżnieni uczniowie:

Klasa I:
Bartłomiej Lewusz
Alicja Chudzik

Klasa II:
Natalia Panas
Klaudia Burak
Izabela Smal
Aleksandra Małyska

Życzymy Wszystkim aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki, aby bezpieczne z nich powrócić i aby w pełni sił i młodzieńczej radości spotkać się 1 września.

IMG 1975 Dnia 18 czerwca br. przy kopcu Kościuszki odbyły się Powiatowe Uroczystości z okazji obchodów 227. rocznicy Bitwy pod Dubienką
Obchody rozpoczęły się złożeniem wieńców przez delelegacje powiatu chełmskiego, gminy Dubienka, służb mundurowych, harcerzy i młodzieży szkolnej pod pomnikiem Mikołaja Nieczaja w Dubience.

65395410 402474243687664 1162948642630270976 n Deutsch ist cool!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczący się języka niemieckiego niejednokrotnie wykazywali się swoją wiedzą i umiejętnościami językowymi.

W grudniu odbył się I etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
„An der KUL ist Deutsch cool!”
, w którym udział wzięły dwie uczennice: Agata Jakubczuk (kl. III) i Klaudia Burak (kl. II). Uczennice zmagały się z zadaniami gramatycznymi i leksykalnymi oraz z zadaniem sprawdzającym umiejętność czytania
ze zrozumieniem. Agacie zabrakło jedynie czterech punktów, aby dostać się do kolejnego etapu.

65390804 1065740186958581 3840412133762269184 n Klaudia Burak, uczennica klasy II, wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej, organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Przetłumaczyła wiersz „Gefunden” Johanna Wolfganga von Goethe na język polski. Rywalizowała z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Do konkursu przygotowywały ją: pani Katarzyna Kata – nauczycielka języka niemieckiego oraz pani Jolanta Mazurkiewicz – nauczycielka języka polskiego. Uczniowie naszej szkoły co roku zmagają się z trudną sztuką tłumaczenia poezji angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

W czerwcu odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych organizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego – panią Katarzynę Kata.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience