• Liceum Ogólnokształcące Baner
  Liceum Ogólnokształcące Baner
 • Dyplom
  Dyplom
 • Certyfikat
  Certyfikat
 • Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
  Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
 • XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
  XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
 • Karolina Mączka
  Karolina Mączka
 • Dyplom
  Dyplom
 • Śpiewający słowik
  Śpiewający słowik
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
  Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
 • Zespół PRIMA
  Zespół PRIMA
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Giełda Szkół 2018
  Giełda Szkół 2018
 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom
  Dyplom
 • CERTEFIKAT_SZKOLNY_KLUB_WOLONTARIATU
 • Dyplom_Prima
  Dyplom_Prima
 • Karolina mączka

  Resized 20171003 133019 001 00
  Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

  Read more

Dnia 27 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Pani dyrektor Dorota Elsheikh wręczyła nagrody książkowe uczniom z bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem a także tym aktywnie uczestniczącym w działaniach na rzecz szkoły. W swoim przemówieniu przypomniała wszystkim uczniom o zasadach bezpiecznego wypoczynku, ale przede wszystkim życzyła im udanych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Zakończenie roku było również dobrą okazją dla uczniów, aby podziękować pani dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za ich trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w pracę.

We wtorek, 17 czerwca 2014, roku o godzinie 10:00 przed kopcem Kościuszki w Uchatce odbył się Zlot Młodzieży pod Kopcem Kościuszki w Uchańce  w 222 rocznicę bitwy stoczonej przez Wojska Polskie dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę w obronie Konstytucji 3 Maja. Wcześniej, w Dubience o godzinie 9.30 uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Nieczaja, powstańca styczniowego, który w 1861 r. zainicjował budowę kopca Tadeusza Kościuszki w miejscu stoczonej przez niego bitwy. Następnie Obok Kopca Kościuszki w  Uhańce, została odprawiona msza polowa w intencji ojczyzny, przez Proboszcza Parafii Dubienka Włodzimierza Kwietniewskiego. Następnie młodzież naszego liceum wraz z uczniami Gminnego Zespołu Szkół w Dubience zaprezentowała część artystyczna z programem pt. „Pod Dubienką”. W dalszej kolejności Pani Maria Patra Wicestarosta Chełmski oraz Pan Henryk Gołębiowski – Sekretarz Powiatu wręczyli nagrody laureatom konkursu „Tadeusz Kościuszko – życie   i czyny”. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy uczestnicy obchodów zjedli smaczną wojskową grochówkę.

Dnia 5 czerwca 2014 r. nad zalewem w Dubience odbył się III Dzień Rodziny. W biegu z przeszkodami wzięło udział cztery drużyny: Drużyna Dyrektorów, w skład której wchodzili: Pani Dorota Esheikh, Pani Agnieszka Porzeżyńska, Pani Jolanta Mazurkiewicz, Pan Marcin Zelent, Pan Marek Bałanda; Drużyna Nauczycieli w składzie: Pani Anita Poliwczak, Pani Elżbieta Kańska, Pan Stanisław Strelczuk, Pani Maria Pastuszak, Pani Beata Krzos; Drużyna Klasy II i Drużyna Klasy I. Każda drużyna liczyła 5 zawodników. W skład biegu z przeszkodami wchodziło 5 konkurencji sprawnościowych: „Bieg w tunelu z ogórkiem”, „Obieranie ogórka”, Slalom ze skakanką” oraz „Bieg ze związanymi nogami”. Każdy z zawodników wykonał po jednej z nich.  Dodatkowymi konkurencjami były: Quiz wiedzy z 10 pytaniami oraz Łańcuch słów.

W ogólnej punktacji I miejsce zajęła Drużyna Dyrektorów, II miejsce Drużyna Nauczycieli, III miejsce Drużyna klasy II i miejsce IV Drużyna klasy I.

Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów III Dnia Rodziny były: dwie kule wodne, wata cukrowa serwowana do woli oraz warsztaty kosmetyczne z Liderką i makijażystką firmy AVON. Na uczennicy Karolinie Sochaczewskiej został wykonany makijaż kosmetykami firmy AVON oraz otrzymała ona bon podarunkowy.

Nagrodą za trudy i wysiłki, tych sportowych zmagań było ognisko z kiełbaskami i napojami.

Organizatorem Dnia Rodziny była Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Grażyna Golczewska wraz z rodzicami, którym zostały wręczone podziękowania: Pani  Ewie  Kapyś, Jolancie Johim, Pani Edycie Tukiendorf, Panu  Januszowi  Nieczyporowi.

Dnia 1 czerwca 2014 r. uczniowie klasy II Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience:  Daniel Zubko i Dariusz Stadnicki udali się wraz z wychowawczynią Panią Jolantą Mazurkiewicz na  XVIII Nadbużańskie Święto Pszczoły, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Uczniowie zajęli wyznaczone przez Dyrektora Wydziału Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu- Pana Jacka Kosińskiego i zaprezentowali odwiedzającym Kronikę Szkoły oraz foldery reklamujące Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience.

Podczas Nadbużańskiego Święta Pszczoły odbyły się kierrmasze z wystawami twórców ludowych oraz kół gospodyń wiejskich. W programie Święta zaplanowano też liczne konkursy, m.in. kulinarny, plastyczny i wiedzy.

Uczniowie  klasy II wzięli udział w degustacji miodu i głosowaniu na najlepszy z nich.

Udział w Nadbużańskim Święcie Pszczoły przyczynił się do reklamy Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience.

Dnia 29.05.2014 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wycieczce do Włodawy. Młodzież odwiedziła Muzeum Obozu Zagłady w Sobiborze, gdzie zapoznali się z eksterminacją ludności w okresie II wojny światowej. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie  ze specyfiką funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Włodawie, oraz ze sprzętem służbowym wykorzystywanym do ochrony granicy państwowej. Obszar działania Placówki SG we Włodawie obejmuje powiat włodawski z miastem Włodawa, w części gminę Włodawa, gminę Wyryki, gmina Stary Brus,  z powiatu parczewskiego gminę Sosnowica, a także powiat lubartowski. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Dołhobrodach, od południa, od zbiegu trzech granic - polskiej, ukraińskiej i białoruskiej ("Trójstyk") - sąsiaduje z Placówką SG w Zbereżu. Całkowita długość ochranianego odcinka wynosi 16,95 km i jest  to wyłącznie granica rzeczna z Białorusią.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Placówki ppłk Januszowi Wólczyńskiemu oraz Zastępcy Komendanta mjr Robertowi Kaperowi - byłemu nauczycielowi przedmiotu "służba graniczna" w naszej szkole za umożliwienie zwiedzenia tak nowocześnie wyposażonej Placówki oraz przekazanie ciekawych informacji dotyczących zadań związanych z pełnieniem służby granicznej.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience