• Liceum Ogólnokształcące Baner
  Liceum Ogólnokształcące Baner
 • Dyplom
  Dyplom
 • Certyfikat
  Certyfikat
 • Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
  Dyplom za turniej w piłce siatkowej dziewcząt
 • XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
  XVI Przegląd Pieśni Maryjnej
 • Karolina Mączka
  Karolina Mączka
 • Dyplom
  Dyplom
 • Śpiewający słowik
  Śpiewający słowik
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
  Nagroda Publiczności Zespół PRIMA
 • Zespół PRIMA
  Zespół PRIMA
 • Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
  Nagroda Publiczności dla Karoliny Mączki
 • Giełda Szkół 2018
  Giełda Szkół 2018
 • Dyplom
  Dyplom
 • Dyplom
  Dyplom
 • CERTEFIKAT_SZKOLNY_KLUB_WOLONTARIATU
 • Dyplom_Prima
  Dyplom_Prima
 • Karolina mączka

  Resized 20171003 133019 001 00
  Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.

  Read more

Dzień Otwarty Liceum Ogólnokształcącego w Dubience odbył się 16 maja 2014 roku.

Rozpoczął się o godz. 9.00 perfekcyjnie przeprowadzoną przez pana Marka Bałandę musztrą uczniów klasy pierwszej i drugiej. Następnie wszyscy zebrani  (gospodarze i goście) oglądali wozy bojowe, sprzęt oraz broń Jednostki Wojskowej z Hrubieszowa pod dowództwem starszego sierżanta De Sternberga Frodymy, a także sprzęt Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod dowództwem majora Dariusza Łopockiego. Po prezentacji zebrani udali się na salę gimnastyczną na część oficjalną Dnia Otwartego.

Na początku głos zabrała pani dyrektor  Zespołu Szkół w Dubience – pani Dorota Elsheikh, a następnie pani Maria Patra, Wicestarosta Chełmski. Po przemowach odbył się pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu pana Marcina Zelenta, nauczyciela historii, WOS-u, wychowania fizycznego i edukacji wojskowej w LO w Dubience. W pokazie wzięły udział dwie uczennice z drugiej klasy LO w Dubience: Izabela Ławecka i Beata Ławecka. Po pokazie głos zabrał pan Tomasz Narolski, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „KURSOR”. A na koniec części oficjalnej uczennica klasy drugiej – Marlena Głogowska – zademonstrowała zebranym kilka technik interwencji,  w tym zapinanie w kajdanki. Pokaz ten odbył się pod kierunkiem nauczyciela straży granicznej w LO w Dubience – pana Marka Zalichty.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście zostali poczęstowani smaczną wojskową grochówką i pysznym ciastem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z Dubienki, Siedliszcza i Uchańki.  

Wszyscy uznali, że Dzień Otwarty LO w Dubience był dniem bardzo udanym mimo niepogody, ale  - jak powiedziała pani Maria Patra – „mieliśmy pogodę w sercach”.

Dnia 25.04.2014 roku pożegnaliśmy naszych maturzystów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Sekretarz Powiatu Chełmskiego – pan Henryk Gołębiowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience – pani Anna Daniluk oraz grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie klasy II i I.

Po wystąpieniu pani Dyrektor LO i pana Henryka Gołębiowskiego nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce  (Wiktoria Sarzyńska – średnia ocen 4.0) oraz uczniów, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły, internatu i środowiska. Byli to: Wiktoria Sarzyńska, Paulina Skrochocka, Norbert Marciniak, Maciej Brzeziński, Magdalena Bałanda, Karolina Bałanda, Grzegorz Szymczuk, Michał Pastuszak, Sebastian Golczewski, Szymon Zieliński i Łukasz Balicki. Następnie pani Dyrektor podziękowała za aktywną pracę przewodniczącej Rady Rodziców – pani Dorocie Golczewskiej.

W dalszej  części uroczystości uczniowie klasy II przedstawili  część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy pani Jolanty Mazurkiewicz i księdza wikariusza  Jarosława Zawadzkiego. Na zakończenie przedstawicielka klasy III - Paulina Skrochocka - podziękowała nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za naukę, wychowanie i  opiekę, a jej koleżanki i koledzy z klasy wręczyli nauczycielom i wychowawcom piękne wiązanki kwiatów.

Dnia 15. kwietnia 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia Wielkanocna, przygotowana przez młodzież LO i Gminnego Zespołu Szkół pod kierunkiem pań: Grażyny Jarosz, Anity Poliwczak, Barbary Kamińskiej oraz ks. wikariusza  Jarosława Zawadzkiego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ks. proboszcz Włodzimierz Kwietniewski, nauczyciele oraz młodzież obu szkół.

Montaż słowno -muzyczny pt: „ Krzyż Chrystusowy” w wykonaniu uczniów liceum i szkoły podstawowej oraz  film o męce Pana Jezusa wprowadził wszystkich uczestników Akademii w świąteczny nastrój. Zespół Gaudium zaśpiewał piękne pieśni religijne: „Via Dolorosa”, „Dzięki, Jezu”, „Tak mnie skrusz”. „Zmartwychwstał  Pan”, „Znajdziesz Go”, „Ludu mój”.

Po Akademii głos zabrał ks. Włodzimierz Kwietniewski, który opowiedział o  świątecznej tradycji  kultywowanej na południu Polski, tzw. pokutników, którzy budzili uderzaniem w bębny mieszkańców danej miejscowości rano na rezurekcję. Ksiądz proboszcz na koniec opowieści złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. Następnie pani dyrektor Dorota Elsheikh i pani dyrektor Agnieszka Porzeżyńska podziękowały wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz złożyły całej społeczności szkolnej i przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Na zakończenie spotkania pani Dominika Jawor-Podbiegła i pani Grażyna Jarosz wręczyły nagrody uczestnikom konkursu wielkanocnego na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. W LO nagrody otrzymały dwie uczennice:  Marlena Lewkowicz i Klaudia Świerczyńska.

Giełda Szkół odbyła się w dniach 24-28.03.2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Akcja miała na celu zapoznanie uczniów trzecich klas gimnazjum z ofertą edukacyjnąszkół ponadgimnazjalnych Chełmszczyzny. W tym roku w Giełdzie uczestniczyło 15 szkół ponadgimnazjalnych z Chełma i powiatu, w tym: I LO, II LO, Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO, IV LO, ZDZ Oddział w Chełmie, ZSzZ nr 5, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, Zespół Szkól Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych, CKU, Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie, Zespół Szkół w Dubience – Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, Zespół Szkół w Siedliszczu - Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Nasi uczniowie dokonywali prezentacji multimedialnej, informowali o profilach kształcenia w nowym roku szkolnym, kryteriach, jakie należy spełnić by zostać uczniem naszej szkoły, wymaganiach nauczycieli oraz zajęciach pozalekcyjnych

Szkolenie obronne dla klas mundurowych klas I i II odbyło się w dniach 21-22 lutego 2014 r. Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu: pierwszej pomocy, łączności, środków ochrony przeciwchemicznej, topografii, technik interwencji, elementów sztuki walki, strzelania z wiatrówki oraz strzelania z KBK AK MS 7,52 mm. Zajęcia prowadzili nauczyciele: Marcin Zelent, MarekBałanda, Wojciech Rudnicki oraz trzej funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki Skryhiczynie. Szkolenie odbywało się w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i strefie nadgranicznej. Strzelanie uczniowie ćwiczyli na strzelnicy w Borowicy (gmina Rejowiec).

© 2019 Zespół Szkół w Dubience