IMG 1554 26 kwietnia 2019 roku tegoroczni maturzyści zostali pożegnani uroczystą akademią przygotowaną przez klasę II oraz nauczycieli oraz wychowawców.
Na uroczystość przybyli: Ks. Łukasz Kardaszewski reprezentujący Piotra Ciećkiewicza Wicedziekana Dekanatu Hrubieszów Północ Proboszcza Parafii Dubienka, p.Krystyna DeniuszRosiakWójt Gminy Dubienka, p.Jolanta Ryszkiewicz- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych reprezentujca Starostę Chełmskiego, p.Regina Awtoniuk - Sekretarz Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Odra –Niemen wraz z p. Mariannna Niemiec – Sympatykiem AK, p. Mariusz Knap reprezentujący p. Jana Markowskiego Prezesa Chełmskiego Środowiska 27 WDPAK, płk Artur Jakubczyk - Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego  im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" wraz ze st.chor.szt. Andrzejem Młynarczukiem, kpt Sławomir Janiszewski z-ca komendanta Placówki SG w Skryhiczynie reprezentujący Komendanta NOSG w Chełmie wraz ze st.chor. szt. SG Dariuszem Poliwczakiem z PSG w Skryhiczynie, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Uczniowie klasy I i II oraz Rodzice Abiturientów.

IMG 1438 Edukację szkolną skończyła właśnie grupa absolwentów, którzy w ramach I edycji zrealizowali w całości program nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Uczniowie, którzy spełnili wymagania programowe otrzymali: Edukację szkolną skończyła właśnie grupa absolwentów, którzy w ramach I edycji zrealizowali w całości program nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Uczniowie, którzy spełnili wymagania programowe otrzymali:- certyfikat MON  potwierdzajcy realizację programu nauczania edukacja wojskowa w Certyfikowanych Klasach Mundurowych, ktory upoważnia absolwentów do otrzymania dodatkowych punktów rekrutacyjnych podczas egzaminów do uczelni wojskowych,- zaświadczenie dyrektora szkoły o odbyciu szkolenia wojskowego, ktore powinno być załaczone przez absolwenta do wniosku do komendanta WKU w sprawie odbycia słuzby przygotowawczej w ograniczonym czasie, tj. skróconej służby przygotowawczej w zakresie upoważniającym do premiowanych wojskowych ścieżek zawodowych. Absolwenci mają m.in. prawo do dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych oraz odbycia w najbliższe wakacje skróconej formy służby przygotowawczej  kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy.

IMG 1298 25.04.2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie wychowanków internatu, absolwentów Liceum Ogólnokształcącego.
Młodsze koleżanki przy wsparciu wychowawców żegnali swoich starszych kolegów i koleżanki specjalnie przygotowaną na tą okazję częścią artystyczną. Było uroczyste przemówienie, życzenia, wspomnieniowa prezentacja, pyszny tort i łzy wzruszenia...


       IMG 1217 Dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego szkołę – Starostwu powiatowemu w Chełmie młodzież klasy maturalnej, która realizowała pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych
w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. odbyła ostatnią szkolną podróż historyczno-wojskową do miejsc pamięci narodowej i niepodległościowej na Roztoczu.

IMG 0819 Czwartego kwietnia o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbył się kolejny dzień otwarty szkoły. W uroczystości udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych klas trzecich oraz ósmoklasiści szkół podstawowych . Swoje ekspozycje militarne zaprezentowały:

  1. 24 Batalion Obrony Terytorialnej w Chełmie
  2. 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie
  3. Placówka Straży Granicznej w Skryhiczynie.

W programie uroczystości znalazły się:

- pokaz musztry zespołowej w wykonaniu uczniów klasy II i III LO

- pokaz walki w bliskim kontakcie w wykonaniu klasy I LO

- pokaz dynamiczny z udziałem pojazdów w wykonaniu uczniów klasy I, II i III LO.

- pokazy psów tropiących i patrolowych Straży Granicznej

Ponadto uczestnicy Dnia Otwartego mogli wziąć udział w lekcjach otwartych organizowanych dla przybyłych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zapoznać się z obiektami szkolnymi liceum w Dubience.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience