18 listopada  w Sali Błękitnej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W tym roku stypendia premiera otrzymało 258 uczniów z województwa lubelskiego. Wśród stypendystów znalazła się uczennica naszej szkołyIzabela Ławecka. Jest to nagroda za gorliwą naukę i rzetelną pracę w roku szkolnym 2012/2013.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych, co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest od roku szkolnego 1997/1998, na okres od września do czerwca w danym roku.

Cieszymy się, że w gronie najwybitniejszych uczniów  - liderów społeczności szkolnej, wyłanianych na przestrzeni lat,  znalazła się uczennica naszej szkoły. Izie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz galerię zdjęć

W dniach 12-16.11.2013r. uczniowie klasy I uczestniczyli w obozie szkoleniowym szkół mundurowych w miejscowości Pokrówka. Obóz - „Moja przyszłość w służbach mundurowych” współfinansowany był  ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, strzelectwa, samoobrony i wspinaczki.

Dnia 26.09.2013 r. uczniowie „ mundurowi” Liceum Ogólnokształcącego w Dubience z nauczycielem Marcinem Zelentem pojechali na „Lotnicze Warsztaty Młodzieżowe Dęblin 2013”. Byli to: Daniel Zubko, Łukasz Pradun, Rafał Kowalczyk, Paweł Mączka, Dariusz Stadnicki, Michał Pastuszak, Edwin Biłan, Łukasz Janecki, Rafał Wosk, Krystian Banach, Norbert Madej i Przemysław Dziedzic. W trakcie pobytu w dęblińskiej  Szkole Orląt, młodzież zapoznała się z bazą dydaktyczno-naukową uczelni, sprzętem lotniczym i bronią strzelecką. Brała udział w wykładach i spotkaniach z ludźmi związanymi z lotnictwem wojskowym, zawodach sportowych oraz przysiędze podchorążych I roku.

Zobacz galerię zdjęć

W dniu 02.09.2013r. w Zespole Szkół w Dubience rozpoczęto rok szkolny 2013/2014. O godzinie 8:00 młodzież, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji wszystkich uczęszczających do szkoły. Następnie cała społeczność szkolna przeszła z Kościoła do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza uroczystość. Odśpiewany został hymn patriotyczny, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Elsheikh, która powitała wszystkich zebranych, podziękowała uczniom klasy pierwszej za wybór szkoły oraz złożyła życzenia na rozpoczynający się rok szkolny. Następnie odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pana Krzysztofa Babisza oraz przekazała życzenia od Starosty Chełmskiego – Pana Pawła Ciechana.  Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się do klas na spotkania z wychowawcami klas.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience