Dnia 1 czerwca 2014 r. uczniowie klasy II Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience:  Daniel Zubko i Dariusz Stadnicki udali się wraz z wychowawczynią Panią Jolantą Mazurkiewicz na  XVIII Nadbużańskie Święto Pszczoły, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.

Uczniowie zajęli wyznaczone przez Dyrektora Wydziału Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu- Pana Jacka Kosińskiego i zaprezentowali odwiedzającym Kronikę Szkoły oraz foldery reklamujące Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience.

Podczas Nadbużańskiego Święta Pszczoły odbyły się kierrmasze z wystawami twórców ludowych oraz kół gospodyń wiejskich. W programie Święta zaplanowano też liczne konkursy, m.in. kulinarny, plastyczny i wiedzy.

Uczniowie  klasy II wzięli udział w degustacji miodu i głosowaniu na najlepszy z nich.

Udział w Nadbużańskim Święcie Pszczoły przyczynił się do reklamy Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące w Dubience.

Dnia 29.05.2014 r. uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w wycieczce do Włodawy. Młodzież odwiedziła Muzeum Obozu Zagłady w Sobiborze, gdzie zapoznali się z eksterminacją ludności w okresie II wojny światowej. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie  ze specyfiką funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Włodawie, oraz ze sprzętem służbowym wykorzystywanym do ochrony granicy państwowej. Obszar działania Placówki SG we Włodawie obejmuje powiat włodawski z miastem Włodawa, w części gminę Włodawa, gminę Wyryki, gmina Stary Brus,  z powiatu parczewskiego gminę Sosnowica, a także powiat lubartowski. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Dołhobrodach, od południa, od zbiegu trzech granic - polskiej, ukraińskiej i białoruskiej ("Trójstyk") - sąsiaduje z Placówką SG w Zbereżu. Całkowita długość ochranianego odcinka wynosi 16,95 km i jest  to wyłącznie granica rzeczna z Białorusią.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Placówki ppłk Januszowi Wólczyńskiemu oraz Zastępcy Komendanta mjr Robertowi Kaperowi - byłemu nauczycielowi przedmiotu "służba graniczna" w naszej szkole za umożliwienie zwiedzenia tak nowocześnie wyposażonej Placówki oraz przekazanie ciekawych informacji dotyczących zadań związanych z pełnieniem służby granicznej.

Dzień Otwarty Liceum Ogólnokształcącego w Dubience odbył się 16 maja 2014 roku.

Rozpoczął się o godz. 9.00 perfekcyjnie przeprowadzoną przez pana Marka Bałandę musztrą uczniów klasy pierwszej i drugiej. Następnie wszyscy zebrani  (gospodarze i goście) oglądali wozy bojowe, sprzęt oraz broń Jednostki Wojskowej z Hrubieszowa pod dowództwem starszego sierżanta De Sternberga Frodymy, a także sprzęt Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod dowództwem majora Dariusza Łopockiego. Po prezentacji zebrani udali się na salę gimnastyczną na część oficjalną Dnia Otwartego.

Na początku głos zabrała pani dyrektor  Zespołu Szkół w Dubience – pani Dorota Elsheikh, a następnie pani Maria Patra, Wicestarosta Chełmski. Po przemowach odbył się pokaz karate tradycyjnego w wykonaniu pana Marcina Zelenta, nauczyciela historii, WOS-u, wychowania fizycznego i edukacji wojskowej w LO w Dubience. W pokazie wzięły udział dwie uczennice z drugiej klasy LO w Dubience: Izabela Ławecka i Beata Ławecka. Po pokazie głos zabrał pan Tomasz Narolski, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „KURSOR”. A na koniec części oficjalnej uczennica klasy drugiej – Marlena Głogowska – zademonstrowała zebranym kilka technik interwencji,  w tym zapinanie w kajdanki. Pokaz ten odbył się pod kierunkiem nauczyciela straży granicznej w LO w Dubience – pana Marka Zalichty.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście zostali poczęstowani smaczną wojskową grochówką i pysznym ciastem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z Dubienki, Siedliszcza i Uchańki.  

Wszyscy uznali, że Dzień Otwarty LO w Dubience był dniem bardzo udanym mimo niepogody, ale  - jak powiedziała pani Maria Patra – „mieliśmy pogodę w sercach”.

Dnia 25.04.2014 roku pożegnaliśmy naszych maturzystów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Sekretarz Powiatu Chełmskiego – pan Henryk Gołębiowski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience – pani Anna Daniluk oraz grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie klasy II i I.

Po wystąpieniu pani Dyrektor LO i pana Henryka Gołębiowskiego nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce  (Wiktoria Sarzyńska – średnia ocen 4.0) oraz uczniów, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły, internatu i środowiska. Byli to: Wiktoria Sarzyńska, Paulina Skrochocka, Norbert Marciniak, Maciej Brzeziński, Magdalena Bałanda, Karolina Bałanda, Grzegorz Szymczuk, Michał Pastuszak, Sebastian Golczewski, Szymon Zieliński i Łukasz Balicki. Następnie pani Dyrektor podziękowała za aktywną pracę przewodniczącej Rady Rodziców – pani Dorocie Golczewskiej.

W dalszej  części uroczystości uczniowie klasy II przedstawili  część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy pani Jolanty Mazurkiewicz i księdza wikariusza  Jarosława Zawadzkiego. Na zakończenie przedstawicielka klasy III - Paulina Skrochocka - podziękowała nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom szkoły za naukę, wychowanie i  opiekę, a jej koleżanki i koledzy z klasy wręczyli nauczycielom i wychowawcom piękne wiązanki kwiatów.

Dnia 15. kwietnia 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia Wielkanocna, przygotowana przez młodzież LO i Gminnego Zespołu Szkół pod kierunkiem pań: Grażyny Jarosz, Anity Poliwczak, Barbary Kamińskiej oraz ks. wikariusza  Jarosława Zawadzkiego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ks. proboszcz Włodzimierz Kwietniewski, nauczyciele oraz młodzież obu szkół.

Montaż słowno -muzyczny pt: „ Krzyż Chrystusowy” w wykonaniu uczniów liceum i szkoły podstawowej oraz  film o męce Pana Jezusa wprowadził wszystkich uczestników Akademii w świąteczny nastrój. Zespół Gaudium zaśpiewał piękne pieśni religijne: „Via Dolorosa”, „Dzięki, Jezu”, „Tak mnie skrusz”. „Zmartwychwstał  Pan”, „Znajdziesz Go”, „Ludu mój”.

Po Akademii głos zabrał ks. Włodzimierz Kwietniewski, który opowiedział o  świątecznej tradycji  kultywowanej na południu Polski, tzw. pokutników, którzy budzili uderzaniem w bębny mieszkańców danej miejscowości rano na rezurekcję. Ksiądz proboszcz na koniec opowieści złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne. Następnie pani dyrektor Dorota Elsheikh i pani dyrektor Agnieszka Porzeżyńska podziękowały wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz złożyły całej społeczności szkolnej i przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Na zakończenie spotkania pani Dominika Jawor-Podbiegła i pani Grażyna Jarosz wręczyły nagrody uczestnikom konkursu wielkanocnego na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. W LO nagrody otrzymały dwie uczennice:  Marlena Lewkowicz i Klaudia Świerczyńska.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience