DSCN2787 W środę, 17 czerwca 2015 r., przy kopcu w Uchańce odbyła się uroczystość upamiętniająca 223. rocznicę bitwy pod Dubienką. W Zlocie Młodzieży udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu powiatu chełmskiego, przedstawiciele samorządów, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mieszkańcy gminy Dubienka. Spotkali się oni, by uszanować narodową przeszłość i wspomnieć żołnierzy Tadeusza Kościuszki, którzy stawili czoło wojskom rosyjskim w lipcu 1792 r.

IMG 5695 W dniach 08-12.06.2015 uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w szkoleniu „Poligon lato 2015”.Szkolenie odbywało się w miejscowości Puszcza. Zrealizowano następujące zagadnienia szkoleniowe: techniki interwencji, elementy musztry, strzelectwo, techniki wysokościowe, terenoznawstwo i łączność, kajakarstwo. Szkolenie zakończył marszobieg nocny, gdzie młodzież mogła wykazać się umiejętnością oriętacji w terenie oraz  posługiwania się mapą.

Obowiązkowe tygodniowe szkolenia dla uczniów realizujących innowacje : Służba Graniczna oraz Edukacja Wojskowa  obywają się dwa razy do roku i mają na celu pogłębić uzyskaną  podczas lekcji wiedzę teoretyczną poprzez  zajęcia praktyczne.

Galeria zdjęć z poligonu

IMG 4381 W dniach 27-29 maja uczniowie klas I-II  uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Plan wycieczki został w pełni zrealizowany. Młodzież  zwiedziła rezerwat przyrody „Kadzielnia” znajdujący się w centrum miasta Kielce, ruiny zamku w  Chęcinach, Centrum Neandertalczyka oraz najpiękniejszą jaskinię – „Jaskinę Raj”, która zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych: stalaktytów i stalagmitów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Szlakiem Królewskim  wszyscy dotarli do  Świętego Krzyża. Na miejscu zwiedzali klasztor benedyktyński, krypty oraz miejscowe muzeum.   Następnie z wieży widokowej na Łysej Górze wzrokiem dotykali gołoborzy. Z Nowej Słupi udali się do Świętej Katarzyny,  zdobyli również  Łysicę. Dużą atrakcją okazał się „Sabat Krajno - Park Rozrywki  i Miniatur”. W Alei Miniatur „Wonderful World”  można zwiedzić  cały świat, wszystkie kontynenty świata   w parę godzin.

Piątek 15 maja 2015 był dniem otwartych dni, w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience. W uroczystości uczestniczyli między innymi wicestarosta chełmski Tomasz Szczepaniak, Janusz Kański – członek Zarządu Powiatu Chełmskiego, Stanisława Dobrowolska - p.o. dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, płk Dariusz Łopocki – Komendant Placówki SG w Skryhiczynie oraz miejscowi dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, zainteresowani podjęciem nauki w szkole uczniowie gimnazjów z powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego, a także ich opiekunowie i nauczyciele.

Oprócz przemówień, pokazu musztry oraz technik interewncji przygotowanych przez uczniów LO w Dubience, uczestnicy mogli zapoznać się z profesjonalnym sprzętem zaprezentowanym przez Placówkę Straży Granicznej ze Skryhiczyna, 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany z Chełma oraz II Pułk Rozpoznawczy z Hrubieszowa.

Cała społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience serdecznie dziękuje za przybycie zaproszonym gościom oraz uczniom gimnazjów, ich rodzicom i nauczycielom.

Przejdź do galerii zdjęć

IMG 2958 Zakończenie roku szkolnego klasy trzeciej zainaugurowano mszą świętą w Kościele Parafialnym w Dubience. Na uroczystość przybyli goście: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie Wojciech Zakrzewski, przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie por. Krzysztof Paszko, ksiądz proboszcz Piotr Ciećkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Burdzicka, Grono Pedagogiczne, uczniowie klasy I i II oraz rodzice. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości Pani Dyrektor Dorota Elsheikh pożegnała maturzystów w imieniu swoim oraz nauczycieli. Życzyła  im wielu sukcesów w kolejnych etapach życia. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

© 2021 LO w Dubience