IMG 0457 21 marca br. w podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w LO im.27 WDAK w Zespole Szkół w Dubience Prezes Środowiska Chełmskiego Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Jan Markowski w imieniu prof. dr hab. Leszka Żukowskiego Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie na podstawie uchwały z dnia 15 marca 2019 roku dokonał uroczystego wręczenia DYPLOMU UZNANIA ZA ZASŁUGI DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ wraz z podziękowaniem za aktywną i wybitną działalność dla dobra Środowiska AK-owskiego w dziele utrwalania pamięci i tradycji Armii Krajowej Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience Bożenie Wintmiller oraz nauczycielom: p. Markowi Bałandzie oraz p.Anicie Poliwczak. 

Gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

 

IMG 0248 21 marca br. w budynku szkoły odbył się III Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Honorowy patronat konkursu został objęty przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka, a organizatorem było Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół w Dubience. Celem festiwalu było kultywowanie tradycji i pamięci historycznej, a w szczególności zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją i obyczajami. 
Konkurs adresowany był do młodzieży szkół podstawowych (kl.VII-VIII) i gimnazjalnych (kl.III) oraz ponadgimnazjalnych powiatu chełmskiego.
Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, a także przybyłych gości.

IMG 20190320 155310 W dniach 13.03.2019-14.03.2019 roku uczniowie klasy II oraz III uczestniczyli w dodatkowych pozalekcyjnych ćwiczeniach praktycznych . W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z jednym z zadań jakie w codziennej służbie realizują funkcjonariusze Straży Granicznej tj. kontrola ruchu drogowego .
Ponadto podczas zajęć w terenie uczniowie poznawali zasady zachowania się i pobytu w pasie drogi granicznej i w strefie nadgranicznej .
Podsumowanie zajęć nastąpiło przy wspólnym ognisku.

received 794810510878949 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły w dniach 12-15.03.2019 r. brali udział w 23. edycji Giełdy Szkół. W chełmskiej hali MOSiR szkoły przedstawiały gimnazjalistom oraz ósmoklasistom ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny. Liceum w Dubience jako szkoła mundurowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzającej młodzieży. Uczniowie dokonywali prezentacji przekazując informacje o profilach kształcenia, wymaganiach nauczycieli, zajęciach pozalekcyjnych oraz sukcesach i osiągnięciach szkoły. 

Dziękujemy Organizatorom - Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie za możliwość wzięcia udziału w Giełdzie Szkół.

IMG 1297 Dnia 12 marca br. w ramach współpracy z Wojewódźką Komendą Uzupełnień w Chełmie uczniowie Liceum o profilu mundurowym uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez 12 Brygadę Zmechanizowaną ze Szczecina. W trakcie szkolenia miał miejsce pokaz sprzętu wojskowego i techniki wojskowej, a przede wszystkim zapierający dech w piersiach pokaz dynamiczny umiejętności żołnierzy.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience