IMG 20191217 125115

.

Dnia 17 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne. Uczniowie klas Ia i Ib wzięli udział w warsztatach nt. agresji i przemocy rówieśniczej, natomiast uczniowie klas II i III - w zajęciach nt. profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i nowych mediów.
Młodzież z zaangażowaniem uczestniczyła w warsztatach, zadawała pytania, a także na nie odpowiadała. Prowadzono ożywione dyskusje. Uczniowie pracowali w grupach
i podejmowali się rozwiązywania sytuacji problemowych dotyczących w/w zagadnień.
Wiedza, którą posiedli podczas warsztatów, jest bezcenna. Z pewnością są bardziej świadomi zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz potrafią właściwie zareagować na przejawy agresji i przemocy.

galeria-kliknij

red. MC i KK

7928425 n

.

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, dnia 12.12.2019 roku, w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbył się przy kawie i ciastku „Mikołajkowy Wieczorek Muzyczny”.
Głównym celem imprezy była zbiórka „słodkich upominków” na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku.
Wieczorek uświetnili swoim występem muzycznym uczniowie oraz absolwenci liceum, m.in. Adrian Makar, Karolina Mączka, Alicja Chudzik, Natalia Kordon, Michał Smyk. Gościnnie wystąpił zespół Jak Band, Oliwia Korkosz, Magdalena Tadewicz, Julia Rakowiecka i Anna Tatys.
Na zakończenie Pani Dyrektor LO Kazimiera Ciupa podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu oraz tym, którzy wsparli organizację wieczorku muzycznego.

galeria-kliknij

red. MC i KC

.

0009 0009 0009 0009 0009 0009

received 497740570840427

Dnia 3 grudnia 2019r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem panią Anitą Poliwczak udali się do Lublina na spotkanie podczas, którego przekazali zebraną żywność, której zbiórka prowadzona była w naszej szkole.
Akcja „Polacy – Rodakom”, organizowana przez Senatora RP Stanisława Gogacza miała na celu zebranie i przekazanie paczek świątecznych dla polskich rodzin mieszkającychza wschodnią granicą, szczególnie na Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję: dyrekcji, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, aby w okresie świątecznym większa ilość rodzin i ich dzieci na Ukrainie otrzymała od nas żywnościowe dary.

red. MC i AP

Dnia 03 grudnia 2019 r. w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie z upoważnienia Starosty Chełmskiego Pana Piotra Deniszczuka Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience - Pani Kazimiera CIUPA wspólnie z Główną Księgową - Panią Grażyną Zielińską podpisała umowę z Panem Waldemarem Zubkiem – Dyrektorem Biura do Spraw Proobronnych reprezentującym Ministra Obrony Narodowej o udzielenie dotacji celowej dla Liceum Ogólnokształcącego im. 27 WDP AK w Zespole Szkół w Dubience na prowadzenie III edycji Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Umowa została podpisana w obecności Pana płk Grzegorza Bobińskiego.

.

Certyfikat MON Certyfikat II edycji 001

.

Szkoła posiada certyfikaty Ministerstwa Obrony Narodowej uczestnictwa w I, II i III edycji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych w zakresie realizacji programu dla Wojskowych Klas Mundurowych oraz nawiązaną stałą współpracę w zakresie szkolenia z jednostką wojskową: 2 Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Chełmie.

.

https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articles/list/6-aktualnosci/ - kliknij

red. MC i KC

.

.

.

60780415 665181620598582 7438694945046659072 n 60785153 846573985713476 5222462301000433664 n 60895947 329657964385347 1081397023384535040 n

© 2019 Zespół Szkół w Dubience