20150901 091056 W dniu 1 września 2015 r. w Zespole Szkół w Dubience odbyła się uroczysta inauguracja nowego 2015/2016 roku szkolnego. O godz. 8.00 w Kościele Parafialnym w Dubience, została odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników miejscowych szkół. W Liceum uroczystość rozpoczęto od hymnu państwowego i słowa Pani Dyrektor Doroty Elsheikh skierowanego do całej społeczności szkolnej. Następnie odbyły się spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami.

Do szkolnego grona przyjęto w bieżącym roku szkolnym 38 nowych uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Chełmie organu prowadzącemu szkołę, wszystkich chętnych uczniów, tj. 58 osób mogliśmy przyjąć do internatu. Po remoncie bowiem zyskaliśmy 4 dodatkowe pomieszczenia przeznaczone na pokoje dla wychowanków. Ponadto zostały zakupione nowe tapczany, szafy, szafki i biurka z czego będą korzystać uczniowie. Starostwo Powiatowe zapewniło także darmowe komplety podręczników dla uczniów klas pierwszych.

Nowy rok szkolny rozpoczynamy z nowym zapałem, nadzieją i będziemy konsekwentnie realizować postawione przed nami zadania.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience