20150921 125021 Next Step to pierwsza edycja projektu  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  na terenie województwa lubelskiego, która realizowana była dzięki współpracy z AIESEC Lublin  w naszej szkole w dniach 21.- 25. września 2015 r.. W ramach projektu zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez studentów z zagranicy: Leylę z Azerbejdżanu i Nike z Gruzji.

Było to połączenie warsztatów kulturowych  z  profesjonalnymi warsztatami na temat planowania i kreowania własnej przyszłości naszych uczniów. Młodzież poznała dobrze siebie, swoje mocne i słabe strony oraz zainteresowania. Wolontariusze na czas warsztatów stali się coachami, którzy pomagali młodzieży szukać sposobów na podejmowanie ważnych decyzji,  które rzutować będą na całe ich życie.

Dodatkowym walorem projektu było prowadzenie zajęć w języku angielskim, co pozwoliło przełamać bariery językowe, podnieść swoje umiejętności i obcować z międzynarodowym środowiskiem. Spotkanie ze studentami z AIESEC to niezwykła przygoda i okazja, by inny świat zagościł w murach naszej placówki bez konieczności wyjazdu za granicę. Koordynatorami projektu były: Dyrektor Szkoły Pani Dorota Elsheikh oraz Pani Bożena Wintmiller.

Bardzo dziękujemy Państwu Barbarze i Józefowi Poliwczakom za bezpłatne zakwaterowanie Leyli na czas projektu oraz Radzie Rodziców za wsparcie przy realizacji tego projektu.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience