19401499 10211500608064316 1556820670 o
Liceum Ogólnokształcące im. 27 wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej  w Dubience zostało objęte pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie: Edukacja Wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe. Jest to ogromne wyróżnienie i nobilitacja  dla placówki, która znalazła się w elitarnym gronie 57 szkół w Polsce (www.wp.mil.pl).

Realizacja projektu została zaplanowana na lata szkolne 2017/2018 oraz 2018/2019. Uczestnictwo w nim daje uczniom możliwość zdobycia dodatkowych punktów przy rekrutacji na kierunkowe studia oraz absolutne pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przy naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej i zawodowej służby wojskowej. Uczniowie Liceum w Dubience przejdą kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy.

© 2018 Zespół Szkół w Dubience