IMG 6260 06
W dniu 29 września 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły
Liceum Ogólnokształcącego w Dubience – Szkoły im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej. "Posiadanie takiego patrona to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie" – powiedziała
Dyrektor Szkoły Pani Bożena Wintmiller.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, następnie zaproszeni goście, pracownicy, młodzież i ich rodzice, przemaszerowali na plac apelowy, gdzie odbyła się uroczysta odprawa połączona z wciągnięciem flagi na maszt i ślubowaniem klasy I na wzór przysięgi wojskowej składanej przez żołnierzy służby przygotowawczej Wojska Polskiego oraz uroczysta defilada.
Dalsze uroczystości miały miejsce w budynku szkoły, gdzie przemówienia wygłosili: zaproszeni goście oraz odbyła się część artystyczna pod tytułem „Oni są wśród nas”.
Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, służb mundurowych z placówek Straży Granicznej: Skryhiczyn, Włodawa, Hrubieszów, WKU Chełm, 2L Brygady Obrony Terytorialnej, dyrektorzy placówek, Prezes zarządu Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej – Pan Jan Markowski, emeryci, poczty sztandarowe: 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Drużyny Harcerskiej ze Szkoły Podstawowej w Dubience, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Artylerii I Armii Wojska Polskiego w Dubience, Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience. Swoją obecnością zaszczycili nas Kombatanci AK: Eugeniusz Mariański, Konstanty Dąbrowski oraz Bronisław Kostecki. Z ramienia organu prowadzącego szkołę Starostwa Powiatowego w Chełmie obecna była Pani Beata Augustynek – Członek zarządu Powiatu Chełmskiego, a Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Chełm reprezentował Pan Dariusz Sułkowski.

 

Zobacz zdjęcia!

© 2019 Zespół Szkół w Dubience