Resized 20171003 133019 001 00
Dnia 3 października b.r. Dyrektor Szkoły Bożena Wintmiller wraz z pocztem sztandarowym: Krzysztof Kapyś, Adam Romaszewskij, Bartosz Wargacki wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 78. Rocznicy Bitwy pod Wytycznem. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów Wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem sowieckim.


Uroczystość odbyła się przy Kopcu Chwały z udziałem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej pod dowództwem płk. SG Jacka
Szcząchora. Na uroczystości obecni byli: Jakub Skiba – Sekretarz Stanu MSWiA, gen. bryg. SG Marek Łapiński – Komendant
Główny Straży Granicznej, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych
województwa lubelskiego, służb granicznych Ukrainy i Białorusi, kombatanci, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Głównymi elementami uroczystości były: Msza Święta, przemówienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie wieńców na grobach poległych żołnierzy. Uroczystość uświetniła Kompania Honorowa Nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej, a także Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej.

 

Zobacz zdjęcia!

© 2019 Zespół Szkół w Dubience