DSC 089
Dnia 17 października 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Program uroczystości był bardzo bogaty i solidnie przygotowany. W ramach uroczystych obchodów tego święta w Liceum w Dubience odbyła się akademia z muzycznymi dedykacjami dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

Na początku wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie wysłuchali ciekawych i wzbogacających duchowo wypowiedzi Pani Dyrektor Bożeny Wintmiller oraz zaproszonego gościa - Pani Jolanty Ryszkiewicz – Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Chełmie, która reprezentowała Starostę Chełmskiego. Pani Jolanta Ryszkiewicz podziękowała za zaproszenie i wręczyła 3 nagrody Starosty Chełmskiego: Pani Dyrektor Bożenie Wintmiller, Pani Dyrektor Annie Daniluk i pani Elżbiecie Kańskiej – wychowawcy internatu. Pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym powiedziała, że bardzo lubi przyjeżdżać do naszej szkoły, bo panuje w niej rodzinna, ciepła atmosfera, jakiej nie ma w żadnej innej szkole. Natomiast Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience uhonorowała 9 nagrodami nauczycieli liceum, 2 - pracowników administracji i obsługi oraz 2 pedagogów poradni.

 

Zobacz zdjęcia!

© 2019 Zespół Szkół w Dubience