R 20171019 113744
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz nauczyciel Pan Marek Bałanda dnia 19 października br.                   w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Medal KEN jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, szczególnie w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez Ministra Edukacji Narodowej.        W imieniu Prezydenta RP państwowe wręczyli Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski oraz Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty.
Gratulujemy Panu Markowi tak cennego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz Zdjęcia!

© 2018 Zespół Szkół w Dubience