IMG 6816 01
Dnia 27 października b.r. w naszej szkole odbył się montaż słowno-muzyczny przygotowany przez

młodzież LO, Gimnazjum ora SP pod kierunkiem p.G.Jarosz oraz ks. Ł.Kardaszewskiego z okazji

XVII Dnia Papieskiego obchodzonego od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę

wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Tegoroczny Dzień Papieski brzmiał:  Idźmy naprzód z nadzieją.
Człowiekiem wielkiej nadziei był niewątpliwie św. Jan Paweł II. To właśnie on w czasie Apelu

Jasnogórskiego powiedział takie słowa o chrześcijańskiej nadziei:
 Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja?

Co ona znaczy? Znaczy: 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! « (Rz 12, 21) . Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei. Maryjo, Królowo Polski, proszę Cię dla wszystkich moich rodaków o taką zwycięską nadzieję. Nadzieję, która jest mocą człowieka, która czyni go mocnym również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw (Apel Jasnogórski, 12.06.1987)

W dalszej części uroczystości rozdane zostały nagrody za udział w konkursach:

plastycznym - „Św. Jan Paweł II w naszych sercach” i teście wiedzy o Św. Janie Pawle II.

Oto wyniki:

I miejsce Mateusz Folusz

II miejsce Łukasz Kulpa

III miejsce Marta Kaczmarzewska

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy ks. Proboszczowi Piotrowi Ciećkiewiczowi za ufundowanie nagród.

 

 Zobacz zdjęcia!

© 2018 Zespół Szkół w Dubience