IMG 1226 27 kwietnia 2018 roku tegoroczni maturzyści zostali pożegnani uroczystą akademią przygotowaną przez klasę II. Był to szczególny dzień dla uczniów, ponieważ ukończyli szkołę średnią, a tym samym zakończyli kolejny etap swojego życia.
Na uroczystość przybyli: ks. Piotr Ciećkiewicz - Wicedziekan dekanatu Hrubieszów Północ i proboszcz naszej parafii, p. Piotr Deniszczuk - Starosta Chełmski, p. Janusz Kański - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Produkcyjnych w Dubience i Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Chełmie, p. Anna Daniluk - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience, p. Beata Krzos - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubience, p. Dariusz Poliwczak - st. chor. sztabowy Placówki SG w Skryhiczynie, Dorota Ulanicka - była wychowawczyni klasy Ia, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Dubience, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie klasy I i II oraz rodzice.
Pani Dyrektor Bożena Wintmiller przywitała przybyłych gości i wygłosiła przemówienie, w którym pogratulowała maturzystom osiągniętych wyników w nauce
i sukcesów w wielu konkursach i zawodach sportowych oraz życzyła im mądrze wytyczonych celów w życiu. Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski również zabrał głos.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości i przemówieniach zostały wręczone uczniom świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego wraz z nagrodami, dyplomami
i podziękowaniami za pracę na rzecz szkoły. Carla Szewczuk otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Wybranym uczniom zostały również wręczone listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne zasługi dla szkoły, podpisane przez Starostę Chełmskiego pana Piotra Deniszczuka. Uczniom realizującym innowacje pedagogiczne SG i EW zostały wręczone certyfikaty potwierdzające realizację programu szkoleniowego.


Pani Dyrektor Bożena Wintmiller wraz z wychowawczynią klasy panią Katarzyną Kata uhonorowały specjalnymi podziękowaniami rodziców, którzy w sposób szczególny zaangażowani byli w życie szkoły.
Klasa II pod opieką swojego wychowawcy pana Marka Bałandy przygotowała część artystyczną. Uczniowie w sposób humorystyczny przedstawili poszczególne etapy rozwoju istoty szkolnej. Przygotowali również krótką prezentację podsumowującą pobyt maturzystów w naszej szkole. Na koniec części artystycznej Karolina Mączka zaśpiewała piosenkę.
W imieniu maturzystów Carla Szewczuk podziękowała Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły i całej społeczności szkolnej za życzliwość, podtrzymywanie na duchu, a przede wszystkim za mobilizację i wsparcie podczas trzyletniej nauki. Swoje przemówienie zakończyła pięknymi słowami Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.”
Pani Dyrektor Bożena Wintmiller pożegnała abiturientów, życząc im wielu sukcesów na kolejnych etapach życia i powodzenia na zbliżającym się egzaminie maturalnym.

Wychowankowie z klasy II przygotowali dla odchodzących koleżanek i kolegów w internacie część artystyczną oraz prezentację multimedialną.
Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i emocji. Mamy nadzieję,
że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów.

 

© 2018 Zespół Szkół w Dubience