MON Biuro do Spraw Proobronnych zakończyło kwalifikacje do kolejnej edycji programu dla szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi. Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany jest w naszej szkole od 1 września 2017 roku (I edycja) oraz 1 września 2018 r. (II edycja). Trzecia edycja programu (od 1 września 2019 r.) to konsekwentne dążenie do spełnienia założeń resortu obrony narodowej, zgodnie z którymi, szkoły do niego zakwalifikowane tworzą sieć szkół certyfikowanych przez MON w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW).

  Kwalifikacja do III edycji programu polegała na dogłębnej analizie formularzy zgłoszeń przesłanych przez dyrektorów  oraz często obszernej dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągniecia szkół w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W procesie tym punktowano m.in. czas prowadzenia szkolenia wojskowego, jego zakres i jakość, zgodność z procesem szkolenia żołnierzy SZ RP, współpracę z podmiotami wojskowymi, przestrzeganie zasad współpracy z resortem obrony narodowej i przepisów mundurowych, posiadaną przez szkołę bazę szkoleniową oraz wyposażenie do szkolenia wojskowego, a także kompetencje i doświadczenie nauczycieli przedmiotów wojskowych.  Przed szkołami zakwalifikowanymi do programu nadal stoją liczne wyzwania, których spełnienie będzie skutkowało utrzymaniem statusu szkoły certyfikowanej, a także wsparciem pozafinansowym w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu, pięciodniowy obóz szkoleniowy po drugim półroczu nauki EW) oraz finansowym z organu prowadzacego oraz z MON w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja wojskowa

© 2019 Zespół Szkół w Dubience