DYREKTOR mgr Bożena Wintmiller - język angielski 

1. mgr Jolanta Mazurkiewicz- język polski, wiedza o kulturze

2. mgr Edyta Olesiczuk - język rosyjski, informatyka

3. mgr Marzena Karczmarczyk - język angielski

4. mgr Katarzyna Kata - język niemiecki

5. mgr Elwira Nizio - geografia

6. mgr Beata Krzos - chemia

7. mgr Agnieszka Porzeżyńska - matematyka, fizyka

8. mgr Anita Poliwczak - biologia, WDŻ, przyroda

9. mgr Maria Pastuszak- WOS, historia, podstawy przedsiębiorczości

10. mgr Marcin Zelent - historia, edukacja wojskowa, edukacja sportowo-obronna,

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

11. mgr Wojciech Rudnicki - wychowanie fizyczne

12. mgr Stanisław Strelczuk - wychowanie fizyczne

13. mgr Marek Bałanda - matematyka

14. mjr. Robert Kaper - służba graniczna

15. mgr Grażyna Jarosz - zajęcia artystyczne

 

 

Opieka duszpasterska: ks. Łukasz Kardaszewski

Biblioteka: mgr Anita Poliwczak, mgr Katarzyna Kata

 

Wychowawcy internatu:

1. mgr Elżbieta Kańska

2. mgr Anita Poliwczak

3. mgr Maria Pastuszak

4. mgr Wojciech Rudnicki

5. mgr Marek Bałanda

6. mgr Stanisław Strelczuk

7. mgr Katarzyna Kata

8. mgr Edyta Olesiczuk

9. por Marcin Zelent 

10. mjr Robert Kaper

 

 

© 2019 Zespół Szkół w Dubience