Komunikat

.1Struk0 2

KOMUNIKAT

DYREKTORA

.

.

.

.


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

.

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                          mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękuję za cały rok wytężonej pracy. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy.     To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i zrealizować.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność          i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji życząc jednocześnie bezpiecznych wakacji          i wielkiej przygody. Słowa podziękowania kieruję również w stronę rodziców, którzy zawsze służą swoją radą     i pomocą.
Życzę wszystkim aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

.
                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                             mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

.
Uprzejmie informuję, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszym liceum odbędzie się 26 czerwca 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym dniu odbywa się jeszcze ostatni egzamin maturalny wejście do szkoły nie będzie możliwe w godzinach 9: 00 -12: 00.
Biorąc pod uwagę rekomendacje GIS oraz MEN rozdanie świadectw odbędzie się w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas z zachowaniem reżimu sanitarnego.

.
KLASA 2

- 10:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz– wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1B

- 10:30 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1A

- 11:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

   ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

   odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką

.
Uwaga
W tym dniu będzie możliwość odebrania swoich rzeczy z internatu w godzinach 10:00-12:00

.

                                                                                                                            Dyrektor Zespołu

Dubienka, 22.06.2020                                                                                    /-/ Kazimiera Ciupa

 


Drodzy Maturzyści

.
Wielkimi krokami zbliżamy się do ważnego w Waszym życiu egzaminu maturalnego. Daty zapewne są Wam znane – 8, 9 i 10 czerwca to dni pierwszego zetknięcia się z arkuszami egzaminacyjnymi. Kolejne są związane z Waszym wyborem.
W tym roku, oprócz zmienionego harmonogramu dochodzą liczne uwarunkowania organizacyjne oraz reżim sanitarny związany z COVID – 19. Wszystkie wytyczne znajdziecie na naszej stronie, w zakładce Matura lub na stronie CKE Oraz OKE. Proszę Was o dokładne zapoznanie się z treścią tych dokumentów, oraz odpowiednie zastosowanie się do nakazów i zakazów z nich płynących.

WAŻNE - nakazy i zakazy -  kliknij

.

                                                                                                                             Dyrektor Zespołu

Dubienka 2020.06.02                                                                                       /-/ Kazimiera Ciupa


Uczniowie klas I - II LO Dubienka !

.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 maja 2020r. zostają wprowadzone na terenie szkoły konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu:
1. 02.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : M. Bałanda, B. Krzos, B. Rondoś, W. Rudnicki, K. Kata - biblioteka
2. 03.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : R. Kaper, M. Karczmarczyk, J .Mazurkiewicz, A. Poliwczak,

    M. Zelent, K .Kata - biblioteka
3. 04.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele: K. Kata, E. Nizio, M. Soja , S. Strelczuk, E. Olesiczuk, M. Pastuszak,

    A. Porzeżyńska, A. Poliwczak - biblioteka
4. 05.06.2020 – godzina 11 – 13 nauczyciele: K.Ciupa, Ł. Kardaszewski, J .Mazurkiewicz, B .Wintmiller,

    K .Kata – biblioteka

Konsultacje dla maturzystów pozostają bez zmian.

.

UWAGA:
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.

                                                                                                                          Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.05.19                                                                                   /-/ Kazimiera Ciupa 


Drodzy Ósmoklasiści

.
                   Zapraszamy więc na Dni Otwarte – Online - kliknij

.

które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 roku od godziny 10.00, przy pomocy aplikacji Facebook (26 maja – zwiedzanie szkoły, 27 maja – zwiedzanie budynków towarzyszących: internat i obiekty sportowe).

.

                                                                                                                         Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.05.20                                                                                 /-/ Kazimiera Ciupa


Drodzy absolwenci LO Dubienka

.
Uprzejmie informuję, iż Ci z Was, którzy złożyli wnioski o odbycie skróconej służby przygotowawczej - od 8 maja 2020 roku powinni zgłaszać się do WKU w Chełmie ul. Koszarowa 1B, tel. 261 161 356, w celu realizacji przeszkolenia.

.

                                                                                                                         Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.05.07                                                                                  /-/ Kazimiera Ciupa


Maturzyści LO Dubienka


                Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Świadectwa rozdane. Pozostaje odliczać czas do matury. W imieniu całej Rady Pedagogicznej LO Dubienka chciałam Was zapewnić, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie jesteśmy z Wami. Dlatego wychodzimy z propozycją dalszej pracy, w formie konsultacji z przedmiotów nie tylko maturalnych. Jeśli macie potrzebę rozmowy lub wyjaśnienia wątpliwości w danej kwestii proszę śledzić zakładkę Matura na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie stosowne materiały dotyczące matury oraz harmonogram konsultacji nauczycieli.

.

                                                                                                                       Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.05.04                                                                                /-/ Kazimiera Ciupa


Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice


              W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz komunikatem dyrektora CKE dotyczącym nowego terminu egzaminu maturalnego dokonuję zmiany w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020, przeznaczonych na dni, w których odbywają się egzaminy w danej szkole.
Tak więc 4, 5, oraz 6 maja 2020 są dniami nauki zdalnej, natomiast 8, 9 i 10 czerwca będą dniami wolnymi dla klas I-II LO Dubienka. Bez zmian pozostaje dniem wolnym 12 czerwca 2020r.

.

                                                                                                                     Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.05.04                                                                             /-/ Kazimiera Ciupa


Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informuję, iż zebranie śródokresowe rodziców odbędzie się 8 maja 2020 roku, w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych według zasad obowiązujących do tej pory.

.

                                                                                                                    Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.04.30                                                                             /-/ Kazimiera Ciupa


.

Uprzejmie informuję, iż od dnia 05.05.2020roku uczniowie klas I-II będą mogli odebrać swoje rzeczy pozostawione w internacie. Odbiór będzie możliwy według harmonogramu -z przydziałem godziny przyjazdu oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

.

                                                                                                                   Dyrektor Zespołu

Dubienka, 2020.04.29                                                                           /-/ Kazimiera Ciupa

.

             Harmonogram odbioru rzeczy z Internatu - (klasa I i II) - kliknij

.


Harmonogram
                 indywidualnego odbioru świadectw oraz „rozliczenia się ze szkołą i internatem”

uczniów LO Dubienka -kliknij

.

                                                                                                                   Dyrektor Zespołu

                                                                                                                /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dubience


             24 kwietnia 2020 roku to ważna data w Waszym życiu. W tym dniu bowiem kończycie trzyletnią naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience, stając się Absolwentami naszej szkoły.
             Niestety, obecna sytuacja uniemożliwia nam przeprowadzenie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w uroczystej formie, w obecności nauczycieli , rodziców czy też zaproszonych gości. Powstaje więc pytanie – co z odbiorem dokumentacji szkolnej. Pragnę Was zapewnić, iż zgodnie z prawem jest przygotowana do wydania.
          W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Cytując informacje MEN, która ukazała się na stronie ministerialnej 23 kwietnia - „ Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie. Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.
             W związku z powyższym proszę śledzić komunikaty na stronie szkoły, gdzie 27 kwietnia 2020 roku pojawi się harmonogram działań umożliwiający Wam odbiór jak i „ rozliczenie się ze szkołą i internatem”, z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

.

.                                                                                                           Dyrektor Zespołu

Dubienka 2020.04.24                                                                     /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

                               ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 2020 - kliknij

.

                       W imieniu grona pedagogicznego, pracowników i uczniów
                   Zespołu Szkół w Dubience oraz własnym chciałabym złożyć Państwu najlepsze życzenia
                          z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech ten wyjątkowy czas napełni wszystkie serca
                           zrozumieniem i miłością do drugiego człowieka. Proszę także przekazać wyrazy
                                                   pamięci swoim bliskim przy świątecznym śniadaniu.

.

                                                                                                         Dyrektor Zespołu

         Wielkanoc 2020                                                                   /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

             Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice.

.
Przypominam, iż na podstawie ustalonego przez MEN, kalendarza roku szkolnego 2019/2020
Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się od 9 kwietnia i trwa do 14 kwietnia 2020 r.
Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych a więc w tych dniach nie będą prowadzone lekcje zdalne.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

.

2020.04.07                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                        /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

W związku z informacją MEN oraz CKE o możliwości przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w dniach 02 – 08 kwietnia 2020 roku, uprzejmie informuję o przystąpieniu naszej szkoły do tej formy sprawdzenia wiedzy naszych uczniów przed egzaminem głównym, kończącym szkołę ponadpodstawową.
Zwracam się do Wszystkich Państwa - a w szczególności nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych - proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie, w zakładce Matura oraz nawiązanie kontaktów z uczniami celem wyjaśnienia formy przekazywania zadań do oceny.
Wychowawcę klasy III zobowiązuję do przekazania informacji uczniom i rodzicom o przystąpieniu do tego działania. Proszę też o przekazanie harmonogramu próbnej matury.
W przypadku pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły lub z Dyrektorem LO w Dubience – tel. kom. - 505507852

.

2020.03.30                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                      /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

Uprzejmie informuję, iż w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie MEN regulujące organizację kształcenia na odległość tzw. zdalnego nauczania.Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do nauczycieli, uczniów i rodziców o zrozumienie i powagę w zaistniałej sytuacji. - kliknij

.

2020.03.20                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                    /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

Informuję, że zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience będą zawieszone na od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Działanie nasze podyktowane są decyzją wydaną przez Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Jednocześnie zachęcam do śledzenia ogłoszeń i komunikatów na naszej stronie internetowej. W razie wątpliwości czy też pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 825668065 lub e_mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

 2020.03.11/20                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                         /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w LO Dubience w dniach 12 marca do 10.04.2020 r. uprzejmie informuję, iż wychowawcy klas I - III będą przekazywać wszelkie informacje dotyczące sposobów realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem  uczniów klasy III oraz klas I i II zagrożonych niedostateczną oceną końcową. W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: rodzic/uczeń - ogłoszenia (po lewej stronie).

.

2020.03.12/20                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                       /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - kliknij

.

2020.03.13                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

W związku z przyp[adkami zakażenia koronowirusem na terenie Europy zalecam przeprowadzenie zajęć z uczniami na temat działań prewencyjnych, których celem jest ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem.

.

                                                                                                                        Dyrektor

 2020.03.06                                                                                            /-/ Kazimiera Ciupa

.


.

komunikat 02 komunikat 01

© 2019 Zespół Szkół w Dubience