Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA  - kliknijPlakat2 1

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

Lista podręczników na rok szkolny 2020/2021


Drodzy uczniowie

Nawiązując do naszego apelu z piątku – wszystkie ustalenia nie ulegają zmianie. W poniedziałek otrzymacie informacje o  zasadach realizacji nauczania hybrydowego w naszej szkole.

                                                                                                                                                   Dyrektor  Zespołu                                                                                                                                                     Kazimiera Ciupa

          16 październik 2020


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kliknij

składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom

Zespołu Szkół w Dubience

zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu                14 września 2020 r.                                                                                                  Kazimiera Ciupa


                                                         KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 r.

Informujemy, iż dokumenty będą do odebranie w dniu 30 września 2020 roku, w godzinach 8:00 – 15:00, w sekretariacie szkoły.


                                                  KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line diagnozy
Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii. - więcej

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 - konsultacje społeczne online


                                        WAŻNE !

          Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij

.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z harmonogramem OKE , egzamin maturalny z matematyki w sesji poprawkowej odbędzie się dnia 8 września o godzinie 14 w sali numer 16.
Obowiązuje reżim sanitarny.


                                      KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, iż przyjazd do internatu w dniu 31.08.2020 roku, będzie odbywał się z podziałem na grupy i przypisane im godziny zakwaterowania.

.
Klasa I – godzina 17:00 – 18:30
Klasa IIa i IIb – 18:30 – 20:30
Klasa III – 20:30 – 21:30

.
Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się( strona szkoły) z Regulaminem Bezpieczeństwa i obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego podczas pobytu w internacie i wypełnienie oświadczeń, które należy złożyć przy zakwaterowaniu.

.
Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu. W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Zelentem. Telefon kontaktowy +48 500 220 179

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następującym porządku:
8:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
9:00 – spotkanie z wychowawcami klas w przydzielonych klasach
10:00 – zapoznanie się z regulaminem internatu, porządkiem dnia i obowiązującymi procedurami


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

                                                              WAŻNE !

                         Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij


                               Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej
                                                            Liceum Ogólnokształcącego w Dubience
                                                                        rok szkolny 2020/2021 - kliknij


Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 - więcej


Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie (na stronie internetowej, portalach społecznościowych) ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Powiatu Chełmskiego.
Mamy nadzieję, że ankieta dotrze do jak największej liczby mieszkańców, uczniów, przedsiębiorców, organizacji i innych podmiotów zlokalizowanych na terenie Powiatu Chełmskiego.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform

Udział mieszkańców Powiatu Chełmskiego będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2026r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Powiatu Chełmskiego w okresie realizacji strategii. Ankieta jest anonimowa.

Opinie mieszkańców oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie.

Z góry dziękujemy za pomoc w rozpowszechnianiu ankiety.

Termin ankietyzacji: 13-24 lipca 2020 r.


Uchwały Rady Powiatu Chełmskiego w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience


Drodzy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękuję za cały rok wytężonej pracy. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy.     To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i zrealizować.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność          i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji życząc jednocześnie bezpiecznych wakacji          i wielkiej przygody. Słowa podziękowania kieruję również w stronę rodziców, którzy zawsze służą swoją radą     i pomocą.
Życzę wszystkim aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

.
                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                             mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

.
Uprzejmie informuję, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszym liceum odbędzie się 26 czerwca 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym dniu odbywa się jeszcze ostatni egzamin maturalny wejście do szkoły nie będzie możliwe w godzinach 9: 00 -12: 00.
Biorąc pod uwagę rekomendacje GIS oraz MEN rozdanie świadectw odbędzie się w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas z zachowaniem reżimu sanitarnego.

.
KLASA 2

   - 10:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz– wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1B

   - 10:30 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1A

   - 11:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką

.
Uwaga
W tym dniu będzie możliwość odebrania swoich rzeczy z internatu w godzinach 10:00-12:00

 


Drodzy Maturzyści

.
Wielkimi krokami zbliżamy się do ważnego w Waszym życiu egzaminu maturalnego. Daty zapewne są Wam znane – 8, 9 i 10 czerwca to dni pierwszego zetknięcia się z arkuszami egzaminacyjnymi. Kolejne są związane z Waszym wyborem.
W tym roku, oprócz zmienionego harmonogramu dochodzą liczne uwarunkowania organizacyjne oraz reżim sanitarny związany z COVID – 19. Wszystkie wytyczne znajdziecie na naszej stronie, w zakładce Matura lub na stronie CKE Oraz OKE. Proszę Was o dokładne zapoznanie się z treścią tych dokumentów, oraz odpowiednie zastosowanie się do nakazów i zakazów z nich płynących.

WAŻNE - nakazy i zakazy -  kliknij


Uczniowie klas I - II LO Dubienka !

.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 maja 2020r. zostają wprowadzone na terenie szkoły konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu:
1. 02.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : M. Bałanda, B. Krzos, B. Rondoś, W. Rudnicki, K. Kata - biblioteka
2. 03.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : R. Kaper, M. Karczmarczyk, J .Mazurkiewicz, A. Poliwczak,

    M. Zelent, K .Kata - biblioteka
3. 04.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele: K. Kata, E. Nizio, M. Soja, S. Strelczuk, E. Olesiczuk, M. Pastuszak,

    A. Porzeżyńska, A. Poliwczak - biblioteka
4. 05.06.2020 – godzina 11 – 13 nauczyciele: K.Ciupa, Ł. Kardaszewski, J .Mazurkiewicz, B .Wintmiller,

    K .Kata – biblioteka

Konsultacje dla maturzystów pozostają bez zmian.

.

UWAGA:
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.


Komunikat !

Uprzejmie informuję, iż na podstawie wytycznych MEN z dnia 13 maja 2020 w sprawie kalendarza zmian w szkołach i placówkach od 25 maja będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Pragnę przypomnieć , iż z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.

Mając powyższe na uwadze ustalam harmonogram konsultacji dla klas 3 LO Dubienka
1. 26.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, SG, EW, W-F.
2. 27.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów humanistycznych, religia.


Drodzy Ósmoklasiści

.
                      Zapraszamy więc na Dni Otwarte – Online - kliknij

.

które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 roku od godziny 10.00, przy pomocy aplikacji Facebook (26 maja – zwiedzanie szkoły, 27 maja – zwiedzanie budynków towarzyszących: internat i obiekty sportowe).


Drodzy absolwenci LO Dubienka

.
Uprzejmie informuję, iż Ci z Was, którzy złożyli wnioski o odbycie skróconej służby przygotowawczej - od 8 maja 2020 roku powinni zgłaszać się do WKU w Chełmie ul. Koszarowa 1B, tel. 261 161 356, w celu realizacji przeszkolenia.


Maturzyści LO Dubienka

.
Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Świadectwa rozdane. Pozostaje odliczać czas do matury. W imieniu całej Rady Pedagogicznej LO Dubienka chciałam Was zapewnić, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie jesteśmy z Wami. Dlatego wychodzimy z propozycją dalszej pracy, w formie konsultacji z przedmiotów nie tylko maturalnych. Jeśli macie potrzebę rozmowy lub wyjaśnienia wątpliwości w danej kwestii proszę śledzić zakładkę Matura na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie stosowne materiały dotyczące matury oraz harmonogram konsultacji nauczycieli.


Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz komunikatem dyrektora CKE dotyczącym nowego terminu egzaminu maturalnego dokonuję zmiany w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020, przeznaczonych na dni, w których odbywają się egzaminy w danej szkole.
Tak więc 4, 5, oraz 6 maja 2020 są dniami nauki zdalnej, natomiast 8, 9 i 10 czerwca będą dniami wolnymi dla klas I-II LO Dubienka. Bez zmian pozostaje dniem wolnym 12 czerwca 2020r.


Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informuję, iż zebranie śródokresowe rodziców odbędzie się 8 maja 2020 roku, w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych według zasad obowiązujących do tej pory.


.

Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dubience

 .

24 kwietnia 2020 roku to ważna data w Waszym życiu. W tym dniu bowiem kończycie trzyletnią naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience, stając się Absolwentami naszej szkoły.
Niestety, obecna sytuacja uniemożliwia nam przeprowadzenie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w uroczystej formie, w obecności nauczycieli , rodziców czy też zaproszonych gości. Powstaje więc pytanie – co z odbiorem dokumentacji szkolnej. Pragnę Was zapewnić, iż zgodnie z prawem jest przygotowana do wydania.
                     W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Cytując informacje MEN, która ukazała się na stronie ministerialnej 23 kwietnia - „ Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie. Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.
                    W związku z powyższym proszę śledzić komunikaty na stronie szkoły, gdzie 27 kwietnia 2020 roku pojawi się harmonogram działań umożliwiający Wam odbiór jak i „ rozliczenie się ze szkołą i internatem”, z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

.

                                                                                                           Dubienka 2020.04.24

.


"ZDALNIE, ALE NIEBANALNIE"- kliknij


                                ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 2020 - kliknij


 .

                                       UWAGA

Na podstawie ustalonego przez MEN, kalendarza roku szkolnego 2019/2020
Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się od 9 kwietnia i trwa do 14 kwietnia 2020 r.
Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych a więc w tych dniach nie będą prowadzone lekcje zdalne.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

.


.

Apel do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców szkół województwa lubelskiego - kliknij

.


.

Uprzejmie informuję, iż w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie MEN regulujące organizację kształcenia na odległość tzw. zdalnego nauczania. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do nauczycieli, uczniów i rodziców o zrozumienie i powagę w zaistniałej sytuacji. - kliknij

.


.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - kliknij

.

89766731 1063767340653901 7955989494895738880 o Od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

.


.

W związku z zawieszeniem zajęć w naszej szkole IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ odbędzie się w innym terminie.

.


.

Z uwagi na rekomendację Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Lubelskiego, biorąc pod uwagę dużą zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne wśród uczniów i nauczycieli, zdecydowano o zmianie terminu akcji Giełda Szkół EDU wybory 2020, planowanej początkowo w dniach 11 - 12 marca br.

Nowy termin zostanie ustalony w krótce.

.


.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w LO Dubience w dniach 12 marca do 10.04.2020 r. uprzejmie informuję, iż wychowawcy klas I - III będą przekazywać wszelkie informacje dotyczące sposobów realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem  uczniów klasy III oraz klas I i II zagrożonych niedostateczną oceną końcową. W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: rodzic/uczeń - ogłoszenia (po lewej stronie).

.


.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - kliknij

.

O szczegółach będziemy informować.

.


.

82851580

84865136

84801421

84962257

87364784

87270866

.

.

 Co powinieneś wiedzieć !

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience