Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknijPlakat2 1

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

Harmonogram odbioru rzeczy z Internatu - ( klasa I i II ) - kliknij

.


Komunikat !

Uprzejmie informuję, iż na podstawie wytycznych MEN z dnia 13 maja 2020 w sprawie kalendarza zmian w szkołach i placówkach od 25 maja będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Pragnę przypomnieć , iż z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.

Mając powyższe na uwadze ustalam harmonogram konsultacji dla klas 3 LO Dubienka
1. 26.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, SG, EW, W-F.
2. 27.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów humanistycznych, religia.


Drodzy Ósmoklasiści

.
                      Zapraszamy więc na Dni Otwarte – Online - kliknij

.

które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 roku od godziny 10.00, przy pomocy aplikacji Facebook (26 maja – zwiedzanie szkoły, 27 maja – zwiedzanie budynków towarzyszących: internat i obiekty sportowe).


Drodzy absolwenci LO Dubienka

.
Uprzejmie informuję, iż Ci z Was, którzy złożyli wnioski o odbycie skróconej służby przygotowawczej - od 8 maja 2020 roku powinni zgłaszać się do WKU w Chełmie ul. Koszarowa 1B, tel. 261 161 356, w celu realizacji przeszkolenia.


Maturzyści LO Dubienka

.
Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Świadectwa rozdane. Pozostaje odliczać czas do matury. W imieniu całej Rady Pedagogicznej LO Dubienka chciałam Was zapewnić, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie jesteśmy z Wami. Dlatego wychodzimy z propozycją dalszej pracy, w formie konsultacji z przedmiotów nie tylko maturalnych. Jeśli macie potrzebę rozmowy lub wyjaśnienia wątpliwości w danej kwestii proszę śledzić zakładkę Matura na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie stosowne materiały dotyczące matury oraz harmonogram konsultacji nauczycieli.


Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz komunikatem dyrektora CKE dotyczącym nowego terminu egzaminu maturalnego dokonuję zmiany w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020, przeznaczonych na dni, w których odbywają się egzaminy w danej szkole.
Tak więc 4, 5, oraz 6 maja 2020 są dniami nauki zdalnej, natomiast 8, 9 i 10 czerwca będą dniami wolnymi dla klas I-II LO Dubienka. Bez zmian pozostaje dniem wolnym 12 czerwca 2020r.


Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informuję, iż zebranie śródokresowe rodziców odbędzie się 8 maja 2020 roku, w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych według zasad obowiązujących do tej pory.


.

Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Dubience

 .

24 kwietnia 2020 roku to ważna data w Waszym życiu. W tym dniu bowiem kończycie trzyletnią naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience, stając się Absolwentami naszej szkoły.
Niestety, obecna sytuacja uniemożliwia nam przeprowadzenie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w uroczystej formie, w obecności nauczycieli , rodziców czy też zaproszonych gości. Powstaje więc pytanie – co z odbiorem dokumentacji szkolnej. Pragnę Was zapewnić, iż zgodnie z prawem jest przygotowana do wydania.
                     W obecnym stanie prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych ocenach z poszczególnych przedmiotów. Cytując informacje MEN, która ukazała się na stronie ministerialnej 23 kwietnia - „ Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły powinien określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów, według indywidualnego dla każdego ucznia harmonogramu, w szkole, w klasie. Istotne jest to, aby przy ustaleniu tych zasad przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.
                    W związku z powyższym proszę śledzić komunikaty na stronie szkoły, gdzie 27 kwietnia 2020 roku pojawi się harmonogram działań umożliwiający Wam odbiór jak i „ rozliczenie się ze szkołą i internatem”, z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

.

                                                                                                           Dubienka 2020.04.24

.


"ZDALNIE, ALE NIEBANALNIE"- kliknij


                                ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 2020 - kliknij


 .

                                       UWAGA

Na podstawie ustalonego przez MEN, kalendarza roku szkolnego 2019/2020
Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się od 9 kwietnia i trwa do 14 kwietnia 2020 r.
Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych a więc w tych dniach nie będą prowadzone lekcje zdalne.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603).

.


.

Apel do Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców szkół województwa lubelskiego - kliknij

.


.

Uprzejmie informuję, iż w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie MEN regulujące organizację kształcenia na odległość tzw. zdalnego nauczania. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do nauczycieli, uczniów i rodziców o zrozumienie i powagę w zaistniałej sytuacji. - kliknij

.


.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - kliknij

.

89766731 1063767340653901 7955989494895738880 o Od 12 marca do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

.


.

W związku z zawieszeniem zajęć w naszej szkole IV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ odbędzie się w innym terminie.

.


.

Z uwagi na rekomendację Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Lubelskiego, biorąc pod uwagę dużą zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne wśród uczniów i nauczycieli, zdecydowano o zmianie terminu akcji Giełda Szkół EDU wybory 2020, planowanej początkowo w dniach 11 - 12 marca br.

Nowy termin zostanie ustalony w krótce.

.


.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w LO Dubience w dniach 12 marca do 10.04.2020 r. uprzejmie informuję, iż wychowawcy klas I - III będą przekazywać wszelkie informacje dotyczące sposobów realizacji treści programowych z poszczególnych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem  uczniów klasy III oraz klas I i II zagrożonych niedostateczną oceną końcową. W związku z powyższym prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: rodzic/uczeń - ogłoszenia (po lewej stronie).

.


.

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów - kliknij

.

O szczegółach będziemy informować.

.


.

82851580

84865136

84801421

84962257

87364784

87270866

.

.

 Co powinieneś wiedzieć !

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience