Komunikat

WAŻNE !!!TON2

Opłaty za wyżywienie wnosimy z góry do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe nr 95 1600 1101 1841 1805 0000 0002 z dopiskiem - wyżywienie za miesiąc (podać TON4 m-c). Kwota wpłaty musi być precyzyjnie określona. Wysokość kwoty można uzyskać u intendenta w internacie lub sekretariacie szkoły.

                                     tel. iternatu:          82 5668066

                                     tel. sekretariatu:    82 5668065

© 2019 Zespół Szkół w Dubience