1RadaR .

.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  1. Elżbieta Tadewicz    -  Przewodnicząca
  2. Aldona Rozwałko    -  Z-ca Przewodniczącego
  3. Barbara Strycharz    -  Sekretarz
  4. Agata Wandiuk       -  Skarbnik

REGULAMIN RADY RODZICÓW

.

K-to bankowe: 90 8187 0004 5002 0111 2081 0001

.

.

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience