KALENDARZ 2019/2020

,

.

              Dokumenty do ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020

.

                      - Ulotkę z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami  

                        dotyczącymi zgłoszenia roszczenia

                                             - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

                                             - Druk zgłoszenia szkody

.

Program wychowawczo-profilaktyczny

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram pracy rady pedagogicznej

Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram zajęć dodatkowych

Konkursy szkolne

Organizacja roku szkolnego

Uroczystości szkolne i uczniowskie

© 2019 Zespół Szkół w Dubience