503 1Rodzic KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknij

KALENDARZ 2020/2021

PLAN LEKCJI

ROZKLAD JAZDY BUS - DUBIENKA, CHEŁM, LUBLIN

Lista podręczników na rok szkolny 2020/2021

.

.

       Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu - kliknij


                                                            KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.


     DOKUMENTY DO UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021

               - Ulotkę z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami

               - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
                         image001

         dokumenty do pobrania:

              - druk zgłoszenia szkody

              - pełnomocnictwo do zgłoszenia szkody w imieniu Rodzica

              - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


                BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ - kliknij


 ORGANIZACJA ROKU - kliknij                                            

.Ucznonline

PEDAGOG SZKOLNY

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

KADRA PEDAGOGICZNA

.

.

Legitymacja MLegitymacja

.


Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
  3. Upoważnienie do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 Mundur wzór 2010 obowiązujący w klasach mundurowych:

  1. Granatowy beret z orzełkiem dla kadetów.(rys.8, 12)
  2. Bluza.(rys.12, 13)
  3. Bluza typu "polar" wzór MON.(rys. 19)
  4. Spodnie.(rys. 13, 19)
  5. Pas biodrowy z klamrą.
  6. Czarne buty typ wojskowy.(rys.13, 19)   

1orzeek 001 2mundur 001 3mundur 001 4polar 001

            

Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu.

W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Z. Telefon kontaktowy +48 500 220 179


Bezpieczny powrt do szkoy rodzice Bezpieczny powrt do szkoy uczniowie

© 2019 Zespół Szkół w Dubience