503 1Rodzic KOMUNIKAT DYREKTORA - kliknij

KALENDARZ 2020/2021

PLAN LEKCJI

ROZKLAD JAZDY BUS - DUBIENKA, CHEŁM, LUBLIN

Lista podręczników na rok szkolny 2020/2021

.

525x221

                                      ZDALNE LEKCJE - Poradnik dla rodziców - kliknij

       Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu - kliknij


  Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, nauczyciele - kliknij


Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez dyrektora

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Podstawa pawana: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 roku.

Stosując w/w rozporządzenie  informuję, iż  Rada Pedagogiczna w dniu 18 grudnia wyraziła pozytywną opinię w tej sprawie.  Zatem 21 i 22 grudnia 2020 roku w naszej szkole będą dniami wolnymi od zdalnego nauczania. W związku z tym przerwa świąteczna rozpocznie się od 21 grudnia i potrwa do 3 stycznia 2021 roku.                                                                              

Od 4 stycznia zaś rozpoczynamy FERIE ZIMOWE, które potrwają do 17 stycznia 2021 roku.

                                                                                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                                      


     DOKUMENTY DO UBEZPIECZENIA NNW 2020/2021

               - Ulotkę z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami

               - OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS
                         image001

         dokumenty do pobrania:

              - druk zgłoszenia szkody

              - pełnomocnictwo do zgłoszenia szkody w imieniu Rodzica

              - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


                BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ - kliknij


 ORGANIZACJA ROKU - kliknij                                            

.Ucznonline

PEDAGOG SZKOLNY

RZECZNIK PRAW UCZNIA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA RODZICÓW

KADRA PEDAGOGICZNA

.

.

Legitymacja MLegitymacja

.


Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
  2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
  3. Upoważnienie do odbioru mojego świadectwa maturalnego.

 Mundur wzór 2010 obowiązujący w klasach mundurowych:

  1. Granatowy beret z orzełkiem dla kadetów.(rys.8, 12)
  2. Bluza.(rys.12, 13)
  3. Bluza typu "polar" wzór MON.(rys. 19)
  4. Spodnie.(rys. 13, 19)
  5. Pas biodrowy z klamrą.
  6. Czarne buty typ wojskowy.(rys.13, 19)   

1orzeek 001 2mundur 001 3mundur 001 4polar 001

            

Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu.

W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Z. Telefon kontaktowy +48 500 220 179


Bezpieczny powrt do szkoy rodzice Bezpieczny powrt do szkoy uczniowie

© 2019 Zespół Szkół w Dubience