Puchary2

3Szcz0 2

.

.

.

SZCZEGÓLNE

.

.

.

2019/2020

.

Realizujemy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

dotacjaNPRCz3

.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Celem priorytetu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.W związku z realizacją ww. programu zostały zaplanowane działania mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży.

.

„Przyjazna Szkoła Zdalna” - więcej...

.Lubelskie

W miesiącu czewcu 2020 r. nasza szkoła zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego porozumienie o współpracy w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia „Przyjazna Szkoła Zdalna” wyrażając wolę strategicznej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego aktywacji systemu zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams dla szkół.

.

Przekazanie komputerów

.IMG 20200627

2 Z inicjatywy Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy Powiat Chełmski przekazał naszemu liceum 10 komputerów AIO DELL 9030 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

.

Ultraszbka sieć internetowa w internacie

.unifiap feature scalable

Dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego przy wsparciu Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy i TRS Marka Celebana w naszym internacie powstała ultraszybka sieć internetowa o przpustowości 100 mb/s. Zostały zainstalowane przez dostawcę internetu firmę BLUE DOT trzy hotspoty "UniFi® AP" ("gorące punkty") – punkty dostępu do sieci bezprzewodowej,  umożliwiający za jego pośrednictwem połączenie z Internetem o pełnym zasięgu w części mieszkalnej obiektu z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców internatu.

.

Przystąpiliśmy do OSE

.

Koncepcja Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za zgodą Powiatu Chełmskiego umowę z NASK podpisała Pani Dyrektor Kazimiera Ciupa. A zatem wdrażamy nowoczesne technologie cyfrowe w trosce o prawidłowy rozwój naszych uczniów w dobie XXI wieku.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.   -   więcej ...                                                       

.

Uzyskano CERYFIKAT.

Certyfikat EKOTUR 001

.

.

.

Instytutu Kształcenia Eko-Tur dla członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dubience za podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie w zakresie:

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela.

.

.

.

2018/2020

.

ERASMUS+ kliknij

PLUSY PROGRAMU ERASMUS+   - kliknij

20190

Zespół Szkół w Dubience stawia sobie za cel zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia, kompetencji kadry pedagogicznej, rozwijanie uzdolnień informatycznych, a także poszukiwanie nowych metod zwalczania ciągle istniejącego problemu przedwczesnego rezygnowania młodzieży z edukacji szkolnej. Cel ten chce osiągnąć poprzez udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej  Śmiałym krokiem ku Europie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Dzięki niemu nauczyciele nabyli nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą na co dzień. Ponadto przywieźli wiele tzw. dobrych praktyk, zaczerpniętych z doświadczeń innych krajów europejskich. Stanowią one również bazę do wykorzystania w pracy z naszymi uczniami.

Program Erasmus+ będzie wspierał: - kliknij  EU flag Erasmus vect POS

"MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" W RAMACH

PROGRAMU ERASMUS+ - kliknij

https://etwinning.pl/

.

.

© 2019 Zespół Szkół w Dubience