Nagroda Dyrektora
                                               LO w Dubience im. 27 WDP AK

                                  dla ucznia/uczennicy klasy III
                                za zasługi i zaangażowanie w czasie trzyletniej nauki
                                       w rozwój szkoły na wielu jej płaszczyznach

.

24 kwiecień 2020 r.

Izabela Smal

.

IMG 3321 IMG 3336 IMG 3339 IMG 3343

© 2021 LO w Dubience