images4

Deklaracja dostępności strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Dubience

.

..

Zespół Szkół w Dubience - Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej DywizjiArmii Krajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego w Dubience.  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

.

.

Status pod względem zgodności z ustawą

.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

.

Treści niedostępne

.

  • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.

  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

  • Filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

  • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć.

  • Odnośniki otwierają się w nowych oknach

.

Wyłączenia

.

  • mapy są wyłączonez obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

.

  • Deklarację sporządzono dnia:

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

.

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl