Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA  - kliknijNew Phototastic Collage1

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

.

.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych - aktualizacja - kliknij Interesantów
              w sprawach skarg i wniosków

przyjmuje dyrektor  w każdy

poniedziałek

od 09:00 do 10:00

od15:30 do 15:45

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl