OSE Koncepcja

  Szanowni Państwo,

.

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. A zatem wdrażamy nowoczesne technologie cyfrowe w trosce o prawidłowy rozwój naszych uczniów  w dobie XXI wieku.

.

.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.

W Polsce działa około 28 000 szkół, które znajdują się w 19 500 lokalizacjach. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.

Celem OSE jest:

  • umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu
  • podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów
  • wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie
  • wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach it0 słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach

OSE to korzyści dla szkół, w tym m.in. bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu, podstawowy zestaw urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE oraz możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Na wdrożeniu tego programu skorzystają tez samorządy. Uzyskają m.in.:

  • szerszy dostęp do zasobów internetu
  • lepszą komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców oraz podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą)
  • w dłuższej perspektywie − lepiej wykształconych, bardziej świadomych świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańców
  • oszczędności − internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

Projekt ten zyskał uznanie na arenie międzynarodowej. 20 marca 2018 roku w Genewie podczas finału międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS), OSE zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1”. OSE wróciła ze Szwajcarii z prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018.

Zaangażowanie NASK w realizacje programu OSE jest bardzo szerokie i obejmuje sfery od technicznych do merytorycznych. NASK poza nadzorem nad sprawnością technicznej strony przedsięwzięcia oraz jego zabezpieczenia przed szkodliwymi treściami, NASK zatroszczy się o materiały, które pomogą nauczycielom i uczniom w poruszaniu się w internetowej rzeczywistości. Zapewni dostęp do wytworzonych przez siebie oraz dystrybuowanych darmowo i publicznie materiałów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Ułatwi dostęp do aplikacji, otwartych zasobów edukacyjnych, broszur, opracowań, scenariuszy zajęć i lekcji, które wspomogą środowisko szkolne we wprowadzeniu technologii XXI wieku do polskiej szkoły.

TRS - M.Celeban

.

YouTube OSE Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - więcej

.

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl