DSCN0283 granica

.

.

.

W ramach szkolenia z zakresu Służby Granicznej realizowane są następujące przedsięwzięcia:

.

.

 • wspólne patrole graniczne  z funkcjonariuszami SG na  odcinku służbowej odpowiedzialności NOSG z  wykorzystaniem  sprzętu pozostającego na wyposażeniu funkcjonariuszy Placówek SG;
 • praktyczne  szkolenia  z wykorzystaniem  środków przymusu  bezpośrednie będącego na wyposażeniu SG (chwyty obezwładniające, kajdanki, pałka wielofunkcyjna typu TONFA);
 • zapoznanie  z możliwościami  użycia psów służbowych w czasie wykonywania czynności w ochronie granicy państwowej;
 • praktyczne użycie wyposażenia  i  sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy SG do ochrony granicy państwowej;
 • zapoznanie  z infrastrukturą  i zasadami funkcjonowania drogowych przejść granicznych na zewnętrznych  przejściach ze strefą Schengen na przykładzie przejścia granicznego z Ukrainą ;
 • zapoznanie  z infrastrukturą  i zasadami funkcjonowania lotniczych przejść granicznych na przykładzie Lotniczego Przejścia Granicznego  w Świdniku ;
 • testy sprawnościowe z kryteriami oceny stosowanymi w służbach mundurowych;

IMG 0183 wojsko1 .

.

.

W ramach szkolenia z zakresu Edukacji Wojskowej realizowane są następujące przedsięwzięcia:

.

.

 • zajęcia strzeleckie z wykorzystaniem broni pneumatycznej, broni sportowej bocznego zapłonu oraz broni  bojowej krótkiej i długiej;
 • wykorzystanie indywidualnych środków ochrony przeciwchemicznej;
 • terenoznawstwo:  orientowanie się w terenie z mapą i bez mapy, znajomość i obsługa  kompasu,  busoli, wyznaczanie azymutu i kierunków świata, szkic terenu;
 • wykorzystanie środków łączności radiowej w terenie;
 • praktyczne użycie indywidualnego wyposażenia  i  sprzętu wykorzystywanego przez żołnierzy pododdziału wojsk zmechanizowanych;


                  Szkoła realizuje zajęcia  terenowe z bazą w m. Puszcza. Szkolenia odbywają się w miesiącu czerwcu oraz wrześniu lub październiku. Trwają one 5 dni i realizowane są  m.in. zajęcia strzeleckie, zajęcia  wysokościowe z wykorzystaniem  sprzętu alpinistycznego, zajęcia z topografii  .Do dyspozycji uczestników jest również  zalew i sprzęt pływający.

Dwa razy w roku szkolnym  młodzie uczestniczy w zajęciach dobowych organizowanych w Dubience na bazie szkoły , internatu oraz terenu w rejonie granicy państwowej. W Sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia z technik interwencji oraz samoobrony, na strzelnicy sportowej -strzelanie z broni pneumatycznej. Młodzież  bierze udział wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w realizacji zadań w ochronie granicy państwowej .

.

IMG 3681

IMG 0062 IMG 0322

IMG 3541

 

IMG 1667

IMG 13333 IMG 122222 IMG 01111

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl