.

20211117 090233 W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, dnia 17 listopada 2021r. odbyła się akcja profilaktyczna z udziałem psa „Czacza”, wyszkolonego pod kątem wyszukiwania substancji psychoaktywnych i środków narkotycznych.

Pokaz pracy psa w poszczególnych klasach oraz w internacie przeprowadził funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w obecności przedstawicieli Komisariatu Policji w Dorohusku.

Obecnie w Polsce narkomania jest zjawiskiem stałym nie dającym się całkowicie wyeliminować, można jedynie ograniczyć i łagodzić jej skutki. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i wszelkie działania mające na celu zapobieganie uzależnieniom oraz uświadamianie w szczególności młodych ludzi  o konsekwencjach prawnych związanych z używkami.

.

red. AP

foto. AP


.

W dniu 25 września odbyło się spotkanie młodzieży klas I-III z terapeutą uzależnień panem Zdzisławem Krzyżanowskim. 20200925 090258

Celem spotkania było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień, a także informacji dotyczących problemów z tolerancją oraz brakiem wsparcia i akceptacji. Ponadto młodzież dowiedziała się na czym polega specyfika pracy terapeuty uzależnień oraz jakiego rodzaju instytucje świadczą pomoc w tym zakresie.

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież coraz bardziej narażona jest na kontakt z różnego typu używkami oraz ucieczkę w wirtualny świat, dlatego nigdy nie jest za wcześnie, aby pozyskać niezbędną wiedzę na temat ryzykownych zachowań młodzieży.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu prowadząc dyskusję i zadając wiele pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

red. AP

foto. AP


 

© 2021 LO w Dubience