.

                           W dniu 12 października 2021r. w naszym liceum odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej.  Z tej okazji Samorząd Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skadam wszystkim pracownikom Liceum Oglnoksztaccego w Dubience najser80270 1 Uczniowski image000003 przygotował część artystyczną wraz z prezentacją multimedialną dedykowaną wszystkim pracownikom szkoły jako wyraz uznania i podziękowania za trud włożony w proces nauczania, wychowania oraz opieki.  Po wręczeniu symbolicznej róży wszystkim obecnym nadszedł czas na degustację tortu przygotowanego przez Radę Rodziców.

Podczas spotkania Pani Dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, a także wyróżniła nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,  wręczając im nagrody życząc dalszych sukcesów i powodzenia w życiu  zawodowym.

.

GALERIA - kliknij

red.  AP

foto. OW


 

                

12 października 2021 roku odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience obchody Dnia Patrona – 27 Wołyńskiej Dywizji IMG 4169 Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęto od pokazu musztry paradnej pododdziałów mundurowych. Następnie udano się do kościoła, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Około godziny 10.45 Pani Dyrektor - Kazimiera Ciupa - dokonała otwarcia uroczystości w murach szkoły, witając przybyłych gości, a wśród nich przedstawicieli Placówek mundurowych  w0019 osobie: ppłk. Huberta Trusiuka reprezentującego płk. Jakuba Garbowskiego – Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego; por. Mariusza Stadnika z 24. Batalionu Lekkiej Piechoty  w Chełmie; st. chor. szt. Dariusza Poliwczaka reprezentującego Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  - gen. bryg. Jacka Szcząchora oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej  w Skryhiczynie – mjr. SG Krzysztofa Paszko. Szczególną radość sprawili zebranym goście ze Środowiska 27 WDAK, którzy przybyli na uroczystości, m.in.: Pani Regina Awtoniuk – Sekretarz Okregu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Pani Grażyna Mirska – Prezes Zarządu Środowiska Żołnierzy 27 WDAK w Hrubieszowie. Przedstawicielem środowisk lokalnych była natomiast Pani Wójt Gminy Dubienka – Krystyna Deniusz – Rosiak. Miłą niespodzianką okazało się przybycie na obchody Dnia Patrona – Panów Michała Kołodziejczaka oraz Andrzeja Waszczuka z Agrounii.

                

Po powitaniu gości i zabraniu głosu przez kilkoro z nich, przyjęto ślubowanie klasy I na Sztandar Szkoły. Młodzież z dumą przyrzekała strzec zasad, które są dewizą 27 WDAK, a od lat przyświecają uczniom 0051 Liceum w Dubience. Po dokonanym ślubowaniu wszyscy zgromadzeni na sali goście i uczniowie wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyli w części artystycznej. Czas minął w przyjemnej atmosferze, która wywołała wiele wspomnień, a w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Świadczyć mogą o tym gorące podziękowania ze strony gości składane na ręce Pani Dyrektor – Kazimiery Ciupy, których podsumowaniem był wiersz autorstwa Pani  Ewy Puszek – Nowak pt. „Uświęceni w pamięci”- więcej. Gdy emocje nieco opadły Pani Dyrektor zaprosiła zebranych gości na mały poczęstunek, aby „osłodzić gorycz pożegnania”, która rok rocznie pojawia się w chwili, gdy uroczystości dobiegają końca.

                  

001 002 003 004

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nam dane spotkać się w większym gronie niż obecnie miało to miejsce ze względu na nauczanie zdalne, którym obłożone zostały dwie klasy. Miejmy też nadzieję, że nikogo w tym gronie nie zabraknie. A nawet jeśli, to będą „Na zawsze uświęceni  w pamięci”.

.

GALERIA - kliknij

red.  MS

foto. MC


               

               

ZAPROSZENIE1 202148503 1 ZAPROSZENIE1 202148503 3

.

graf. EO


 

13

16

.

 .

W dniu 6 października 2021r. uczniowie klas 1-3 LO w Dubience, zapoznali się z zasadami funkcjonowania Placówki SG w Skryhiczynie oraz zrealizowali patrol pieszy nad rzeką Bug.

.

.

.

GALERIA - więcej

red.  OW

foto. OW


 

m1

M2

.

.

 .

.

Wrzesień to miesiąc w którym zawsze po południu szkolimy się z musztry zespołowej.

.

.

.

.

GALERIA - więcej

red.  OW

foto. OW


 

© 2021 LO w Dubience