Szanowni Państwo – Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy

placówek oświatowych z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                        w Dubience - więcej

.

MedalKomisjiEdukacjiNarodowej Podzikowania szkoy i placwki 1 MedalKomisjiEdukacjiNarodowej

.

                                                                                           Z wyrazami szacunku i uznania

                                                                                                                         Anna Daniluk

.


© 2021 LO w Dubience