erasmus PROGRAMEU flag Erasmus vect POS

  "ERASMUS"

.

W ramach programu Erasmus+ akcja K1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej Zespół Szkół w Dubience otrzymał 20190715 090057 grant na realizację projektu Śmiałym krokiem ku Europie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 i ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
W projekcie bierze udział 5 nauczycieli, Są to nauczyciele języków obcych oraz przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i mundurowo-sportowych. Celem nadrzędnym projektu jest podejmowanie i rozpowszechnianie innowacyjnych metod nauczania, co wiąże się z doskonaleniem20190816 160652 umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.
Pani Bożena Wintmiller, nauczycielka języka angielskiego uczestniczyła w dwóch kursach:
Blended Learning w Dublinie oraz 21st century Teaching: competence based education, soft skills and creativity we Florencji.
Pani Marzena Karczmarczyk, nauczycielka języka angielskiego również uczestniczyła w dwóch kursach:English for Teachers –Methodology and Language Development Dublinie iThere is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning &Integrating Creativity img 20200201 wa0002 and Innovation into Teaching we Florencji.
Panie Jolanta Mazurkiewicz, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze i Beata Krzos, nauczycielka fizyki, wzięły udział w kursie Discovering Renaissance Art in Florence & Social Media in the Classroom, który miał miejsce we Florencji.podobnie jak koleżanki, pan Marcin Zelent, nauczyciel historii i przedmiotów mundurowo-sportowych, doskonalił swoje umiejętności językowe i zawodowe na kursie Teacher Placement Plus w Carlow.
Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniach mieli okazję odświeżenia i poszerzenia kompetencji metodycznych poprzez udział w img 20200201 wa0010 zajęciach dotyczących najnowszych trendów i metod stosowanych w nauczaniu oraz dyskusjach z nauczycielami z innych krajów umożliwiających praktyczną wymianę doświadczeń, pomysłów i ćwiczeń mających na celu rozwijanie kreatywności ucznióworaz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz autonomii uczenia się. Mogli poznać nowe metody pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz sposoby pozyskiwanie informacji z różnych źródeł i ich organizowania przy użyciu nowych technologii. Ponadto była to świetna okazja do rozwijania kompetencji językowych w zakresie słuchania i mówienia oraz umiejętności przełamywania barier kulturowych.
Wiedzą zdobytą w trakcie kursów i nowymi umiejętnościami, nauczyciele dzielą się z innymi członkami rady pedagogicznej i uczniami.


IMG 3827 PLUSY PROGRAMU ERASMUS+29077 accords erasmus

Program Erasmus+

będzie wspierał: - kliknij

"MOBILNOŚĆ KADRY

EDUKACJI SZKOLNEJ" W RAMACH

PROGRAMU ERASMUS+ - kliknij

Raport z realizacji - kliknij

https://etwinning.pl/

galeria - kliknij

.

red. MC, MK i BW

© 2021 LO w Dubience