1RADAP .

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ - kliknij

.

1. mgr Kazimiera Ciupa - DYREKTOR - przyroda, biologia,

    geografia, edukacja i bezpieczeństwo.

2. mgr Jolanta Mazurkiewicz- język polski, doradztwo zawodowe

3. mgr Edyta Olesiczuk - język rosyjski, informatyka

4. mgr Marzena Karczmarczyk - język angielski

5. mgr Katarzyna Kata - język niemiecki

6. mgr Beata Krzos - chemia

7. mgr Agnieszka Porzeżyńska - matematyka, fizyka

8. mgr Anita Poliwczak - przyroda, WDŻ

  9. mgr Maria Pastuszak- WOS, historia,

10. mgr Marcin Zelent - historia, edukacja wojskowa, edukacja sportowo-obronna,

              wychowanie fizyczne

11. mgr Wojciech Rudnicki - wychowanie fizyczne

12. mgr Marek Bałanda - matematyka

13. mjr. Robert Kaper - służba graniczna

14. mgr Bożena Wintmiller - język angielski

11. dr Marta Soja - język polski

16. mgr Beata Rondoś-Krasnowska - artystyczne, muzyka, chór

 New 15

Opieka duszpasterska: ks. Zbigniew Kurek

Biblioteka: mgr Katarzyna Kata,

.

Wychowawcy internatu:

1. mgr Elżbieta Kańska

2. mgr Anita Poliwczak

3. mgr Maria Pastuszak

4. mgr Wojciech Rudnicki

5. mgr Marek Bałanda

6. mgr Katarzyna Kata

7. mgr Edyta Olesiczuk

8. por. Marcin Zelent 

9. mjr Robert Kaper

.

.

.


© 2021 LO w Dubience