Konferencja naukowa pod tytułem „Tragedia Wołynia”

„Tragedia Wołynia”

Konferencja naukowa pod hasłem „Tragedia Wołynia”, zorganizowana przez Liceum Ogólnokształcące w Dubience we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen, stanowiła ważne wydarzenie edukacyjne i kulturowe. Poprzez prezentację wystawy, która przedstawiała dramatyczne wydarzenia z okresu II wojny światowej, uczestnicy mieli okazję zgłębić historię oraz tragiczne konsekwencje konfliktu na Wołyniu.

„Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary”

Hasło konferencji, „Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary”, skłania do refleksji nad głębokim znaczeniem pamięci historycznej i koniecznością poznawania prawdy o przeszłości. Niezwykle istotne jest, aby pamięć o tragicznych wydarzeniach z II wojny światowej była kultywowana jako lekcja historii, mająca na celu budowanie świadomości społecznej i przeciwdziałanie zapomnieniu.

Inicjatywa, która łączy

Poprzez takie inicjatywy jak konferencje naukowe i wystawy historyczne, społeczności lokalne mogą zbliżyć się do prawdy historycznej, zrozumieć skomplikowane konteksty wydarzeń oraz uczcić pamięć ofiar. Tego rodzaju wydarzenia nie tylko edukują, lecz także promują dialog oraz budują więź międzyludzką, mającą na celu budowanie społeczeństwa opartego na szacunku, tolerancji i współpracy.

Scroll to Top