Niezbędne dokumenty do pobrania

Niezbędne dokumenty

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie często zaczynają się zastanawiać, jakie dokumenty będą musieli uzupełnić i dostarczyć do szkoły. Ta niepewność może wywołać u nich stres i niepokój, zwłaszcza gdy nie są pewni, czy posiadają wszystkie niezbędne informacje, dlatego poniżej podajemy wszystkie potrzebne dokumenty.

Podanie do szkoły

Kwestionariusz przyjęcia do internatu

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Zarządzenie Nr 11/2024 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Obowiązek informacyjny

Wykaz podręczników na rok szkolny 2024/2025

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Upoważnienie do odebrania świadectwa maturalnego

Regulamin mundurowy kadetów klas wojskowych

Mundur wzór 2010 obowiązujący w klasach mundurowych

Scroll to Top