Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole

Edukacja Wojskowa

Profil klasy – Odział Przygotowania Wojskowego
Możliwość realizacji dodatkowych zajęć z zakresu służby granicznej:

Ogólne wiadomości o Straży Granicznej i Wojsku Polskim
Szkolenie ogólnowojskowe
Szkolenie ogólnowojskowe
Terenoznawstwo i łączność
Elementy sztuk walki
Strzelectwo sportowe
Pływanie
Klasa wojskowa
Wspinaczka
Ratownictwo wodne i medyczne
Taktyka działań służb mundurowych
Techniki interwencji

Cel funkcjonowania klasy mundurowej

Odziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. 

Uczeń nabywa cech

przywódczych i dowódczych
stanowczości i konsekwencji w działaniu
zdyscyplinowania
zaradności i odwagi
spokoju i opanowania szczególnie w ekstremalnych sytuacjach
orientacji w terenie

Szkolenia SG/EW

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu służby granicznej oraz edukacji wojskowej

Certyfikaty MON

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało wykaz szkół, które wezmą udział w pilotażowym programie MON – ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO. Jesteśmy na liście.

Scroll to Top