Osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła roku 2023

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona przez uczniów i ich rodziców do nagrody „Szkoła Roku 2023” w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym i zajęła pierwsze  miejsce w powiecie chełmskim.
Ponadto nominację do tytułu „Nauczyciel Roku 2023” pedagog: mgr Anita Poliwczak, która zajęła pierwsze miejsce w powiecie chełmskim.

Porozumienie o współpracy

17 października 2023 r. Dowódca 2.pr płk Krzysztof SARNOWSKI zawarł porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego OPW utworzonym w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience. Porozumienie podpisali: dyrektor szkoły Pan mgr Dariusz Sułkowski oraz Dowódca Pułku płk Krzysztof Sarnowski.

2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, pełni funkcję patronackiej jednostki wojskowej. Powyższe porozumienie ma na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej w SZ RP, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności Państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.

CYBER.MIL

W związku organizacją Projektu Akademia_CYBER.MIL realizowanego przez Departament Cyberbezpieczeństwa MON , Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie wraz z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie nasi kadeci zostali zaproszeni na „Wojskowe Dni Otwarte”, które odbyły  się 17.10.2023 r. Podczas dni otwartych uczniowie naszego liceum zaprezentowali pokaz musztry paradnej.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

Aktywna Tablica

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.W ramach tego programu nasz projekt 4 lipca został zakwalifikowany do realizacji zakupu trzech monitorów interaktywnych 65″ na łączną kwotę 17 500 PLN. Projekt został zrealizowany w dniu 9 września 2023 r..

Przysięga wojskowa

5 sierpnia 2023 r. , na Rynku w Hrubieszowie, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie.

W ślubowaniu udział wziął m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz.

W czasie uroczystości dokonano również wręczenia nadbużańskiej brygadzie chorągwi Wojska Polskiego oraz wyróżniono nagrodami między innymi naszych kadetów szer. Klaudię JAKUBOWSKĄ i szer. Norberta CIEŚLIKA.

Wojewódzkie Obchody Dnia Kadeta

„Wojewódzkie Obchody Dnia Kadeta” i „MILITARIA Pro Arma 2023”.

Przy okazji pragnę ponownie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie, organizację i przebieg tego niezwykłego wydarzenia oraz uczestnikom serdecznie podziękować👏👏👏

Szkołom prowadzącym Klasy Mundurowe, w tym:

i pozostałym szkołom, których nie zamieściłem linków.

Kadeci jesteście prawdziwymi i godnymi kontynuatorami i spadkobiercami tradycji i wartości Korpusu Kadetów wywodzącego się od Szkoły Rycerskiej!!!

Osiąnięcia naszych podopiecznych oraz kadry nauczycielskiej

Osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021

Scroll to Top