Komunikat

KOMUNIKAT DYREKTORA  - kliknijIMG 3536

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

WAŻNE !!!

.

MATERIAŁ PROMOCYJNY SZKOŁY - do pobrania

PREZENTACJA SZKOŁY - kliknij

.

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało wykaz szkół, które wezmą udział

w pilotażowym programie MON - ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

- od września 2022 roku. Liceum w Dubience jest jedną z siedmiu szkół z województwa

lubelskiego. - więcej...

.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych - aktualizacja - kliknij MATURA

W okresie od 4 maja do 23 maja 2023 roku w naszej szkole – podobnie jak we wszystkich szkołach średnich w Polsce – jest przeprowadzany egzamin maturalny. Przystępują do niego zarówno uczniowie zdający egzamin dojrzałości w Formule 2015 jak i w Formule 2023. W obu przypadkach egzaminy dzielą się na te zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Do matur podstawowych zalicza się język polski, matematyka i wybrany język nowożytny. Są one obowiązkowe dla wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu. Wybór przedmiotu do zdawania na poziomie rozszerzonym nierzadko jest podyktowany wymaganiami uczelni wyższych, na które aplikują maturzyści.

Screenshot 2023 04 21 00 49 38 862 comgoogleandroidapps docs 2

W związku ze zniesieniem kowidowych obostrzeń wszystkich abiturientów obowiązują, oprócz egzaminów pisemnych, egzaminy ustne, których nie było na maturze przeszło przez dwa lata ze względu na trwającą pandemię.

Aby zaliczyć część podstawową, należy osiągnąć co najmniej 30% możliwych punktów z przedmiotów obowiązkowych. Z egzaminów rozszerzonych nie ma natomiast wyznaczonego progu punktowego. Uczniowie, którzy nie zaliczyli jednego wymaganego przedmiotu, mogą pisać egzamin poprawkowy w sierpniu. Ci zaś, którzy mieli problem z osiągnięciem niezbędnego minimum procentowego z dwóch części egzaminu maturalnego lub większej ich ilości, są pozbawieni możliwości poprawy, a ich następną szansą na zdanie matury jest przyszły rok.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się będzie od 1 do 19 czerwca 2023 roku, zaś egzamin poprawkowy od 21 do 22 sierpnia 2023 roku.
Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 7 lipca 2023 roku. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2023 roku.


KOMUNIKAT

.

Uprzejmie informujemy, że dniu 23 grudnia 2022 r. /piątek/

szkoła będzie nieczynna.


a

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl