Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - kliknij

składam najlepsze życzenia wszystkim pracownikom

Zespołu Szkół w Dubience

zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu                  14 września 2020 r.                                                                                                Kazimiera Ciupa


                                                         KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie wydawania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w 2020 r.

Informujemy, iż dokumenty będą do odebranie w dniu 30 września 2020 roku, w godzinach 8:00 – 15:00, w sekretariacie szkoły.


                                                  KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zebranie z Rodzicami w Zespole Szkół w Dubience zaplanowane jest na 11 września (piątek ), na godzinę 13:30.
Zebrania będą miały wyłącznie charakter klasowy ( w przydzielonych dla klasy salach lekcyjnych ).
Proszę o zachowanie reżimu sanitarnego.


Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line diagnozy
Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii. - więcej

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 - konsultacje społeczne online


                                        WAŻNE !

          Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij

.
Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z harmonogramem OKE , egzamin maturalny z matematyki w sesji poprawkowej odbędzie się dnia 8 września o godzinie 14 w sali numer 16.
Obowiązuje reżim sanitarny.


                                      KOMUNIKAT


Uprzejmie informuję, iż przyjazd do internatu w dniu 31.08.2020 roku, będzie odbywał się z podziałem na grupy i przypisane im godziny zakwaterowania.

.
Klasa I – godzina 17:00 – 18:30
Klasa IIa i IIb – 18:30 – 20:30
Klasa III – 20:30 – 21:30

.
Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się( strona szkoły) z Regulaminem Bezpieczeństwa i obowiązującymi procedurami reżimu sanitarnego podczas pobytu w internacie i wypełnienie oświadczeń, które należy złożyć przy zakwaterowaniu.

.
Mundury zakupujemy we własnym zakresie. 1 września zgłaszamy się do szkoły w kompletnym umundorowaniu. W razie wątpliwości kontaktujemy się z Panem Marcinem Zelentem. Telefon kontaktowy +48 500 220 179

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w następującym porządku:
8:00 – Msza Święta w Kościele Parafialnym
9:00 – spotkanie z wychowawcami klas w przydzielonych klasach
10:00 – zapoznanie się z regulaminem internatu, porządkiem dnia i obowiązującymi procedurami


Uprzejmie informuję, iż odbiór zaświadczeń z egzaminu maturalnego , zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE, będzie możliwy w dniu 11 sierpnia w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, od godziny 8:00 – 15:00.

                                                              WAŻNE !

                         Egzamin maturalny w sesji poprawkowej w 2020 r. - kliknij


                               Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej
                                                            Liceum Ogólnokształcącego w Dubience
                                                                        rok szkolny 2020/2021 - kliknij


Działania MEN w zakresie organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 - więcej

© 2021 LO w Dubience