Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie (na stronie internetowej, portalach społecznościowych) ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Powiatu Chełmskiego.
Mamy nadzieję, że ankieta dotrze do jak największej liczby mieszkańców, uczniów, przedsiębiorców, organizacji i innych podmiotów zlokalizowanych na terenie Powiatu Chełmskiego.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform

Udział mieszkańców Powiatu Chełmskiego będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2026r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Powiatu Chełmskiego w okresie realizacji strategii. Ankieta jest anonimowa.

Opinie mieszkańców oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie.

Z góry dziękujemy za pomoc w rozpowszechnianiu ankiety.

Termin ankietyzacji: 13-24 lipca 2020 r.


Uchwały Rady Powiatu Chełmskiego w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience


Drodzy pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie.

.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękuję za cały rok wytężonej pracy. Nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzę wszelkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanej pracy.     To moment, gdy powinniśmy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i zrealizować.
Koniec roku szkolnego jest dla mnie szczególną okazją by wszystkim Państwu podziękować za rzetelność          i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.
Uczniom gratuluję osiągnięć i nabycia nowych kompetencji życząc jednocześnie bezpiecznych wakacji          i wielkiej przygody. Słowa podziękowania kieruję również w stronę rodziców, którzy zawsze służą swoją radą     i pomocą.
Życzę wszystkim aby wakacje były okresem radości i wytchnienia.

.
                                                                                                                                                     Dyrektor Zespołu
Dubienka, 2020.06.26                                                                                                             mgr Kazimiera Ciupa


Drodzy uczniowie

.
Uprzejmie informuję, iż zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszym liceum odbędzie się 26 czerwca 2020 roku. Z uwagi na fakt, iż w tym dniu odbywa się jeszcze ostatni egzamin maturalny wejście do szkoły nie będzie możliwe w godzinach 9: 00 -12: 00.
Biorąc pod uwagę rekomendacje GIS oraz MEN rozdanie świadectw odbędzie się w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych klas z zachowaniem reżimu sanitarnego.

.
KLASA 2

   - 10:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz– wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1B

   - 10:30 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką
KLASA 1A

   - 11:00 spotkanie z Dyrektorem szkoły na wolnym powietrzu; wchodzenie pojedynczo do szkoły

      ( dolny korytarz – wejście od strony boiska),

      odbiór świadectw od wychowawcy, rozliczenie się z biblioteką

.
Uwaga
W tym dniu będzie możliwość odebrania swoich rzeczy z internatu w godzinach 10:00-12:00

 


Drodzy Maturzyści

.
Wielkimi krokami zbliżamy się do ważnego w Waszym życiu egzaminu maturalnego. Daty zapewne są Wam znane – 8, 9 i 10 czerwca to dni pierwszego zetknięcia się z arkuszami egzaminacyjnymi. Kolejne są związane z Waszym wyborem.
W tym roku, oprócz zmienionego harmonogramu dochodzą liczne uwarunkowania organizacyjne oraz reżim sanitarny związany z COVID – 19. Wszystkie wytyczne znajdziecie na naszej stronie, w zakładce Matura lub na stronie CKE Oraz OKE. Proszę Was o dokładne zapoznanie się z treścią tych dokumentów, oraz odpowiednie zastosowanie się do nakazów i zakazów z nich płynących.

WAŻNE - nakazy i zakazy -  kliknij


Uczniowie klas I - II LO Dubienka !

.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 maja 2020r. zostają wprowadzone na terenie szkoły konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej według ustalonego harmonogramu:
1. 02.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : M. Bałanda, B. Krzos, B. Rondoś, W. Rudnicki, K. Kata - biblioteka
2. 03.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele : R. Kaper, M. Karczmarczyk, J .Mazurkiewicz, A. Poliwczak,

    M. Zelent, K .Kata - biblioteka
3. 04.06.2020 – godzina 11– 13 nauczyciele: K. Kata, E. Nizio, M. Soja, S. Strelczuk, E. Olesiczuk, M. Pastuszak,

    A. Porzeżyńska, A. Poliwczak - biblioteka
4. 05.06.2020 – godzina 11 – 13 nauczyciele: K.Ciupa, Ł. Kardaszewski, J .Mazurkiewicz, B .Wintmiller,

    K .Kata – biblioteka

Konsultacje dla maturzystów pozostają bez zmian.

.

UWAGA:
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.


Komunikat !

Uprzejmie informuję, iż na podstawie wytycznych MEN z dnia 13 maja 2020 w sprawie kalendarza zmian w szkołach i placówkach od 25 maja będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.
Pragnę przypomnieć , iż z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Wszystkich obowiązuje reżim sanitarny.

Mając powyższe na uwadze ustalam harmonogram konsultacji dla klas 3 LO Dubienka
1. 26.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, SG, EW, W-F.
2. 27.05.2020 – godzina 13 – 15 nauczyciele przedmiotów humanistycznych, religia.


Drodzy Ósmoklasiści

.
                      Zapraszamy więc na Dni Otwarte – Online - kliknij

.

które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020 roku od godziny 10.00, przy pomocy aplikacji Facebook (26 maja – zwiedzanie szkoły, 27 maja – zwiedzanie budynków towarzyszących: internat i obiekty sportowe).


Drodzy absolwenci LO Dubienka

.
Uprzejmie informuję, iż Ci z Was, którzy złożyli wnioski o odbycie skróconej służby przygotowawczej - od 8 maja 2020 roku powinni zgłaszać się do WKU w Chełmie ul. Koszarowa 1B, tel. 261 161 356, w celu realizacji przeszkolenia.


Maturzyści LO Dubienka

.
Rok szkolny 2019/2020 został zakończony. Świadectwa rozdane. Pozostaje odliczać czas do matury. W imieniu całej Rady Pedagogicznej LO Dubienka chciałam Was zapewnić, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie jesteśmy z Wami. Dlatego wychodzimy z propozycją dalszej pracy, w formie konsultacji z przedmiotów nie tylko maturalnych. Jeśli macie potrzebę rozmowy lub wyjaśnienia wątpliwości w danej kwestii proszę śledzić zakładkę Matura na naszej stronie internetowej. Tam znajdziecie stosowne materiały dotyczące matury oraz harmonogram konsultacji nauczycieli.


Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz komunikatem dyrektora CKE dotyczącym nowego terminu egzaminu maturalnego dokonuję zmiany w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020, przeznaczonych na dni, w których odbywają się egzaminy w danej szkole.
Tak więc 4, 5, oraz 6 maja 2020 są dniami nauki zdalnej, natomiast 8, 9 i 10 czerwca będą dniami wolnymi dla klas I-II LO Dubienka. Bez zmian pozostaje dniem wolnym 12 czerwca 2020r.


Informacja dla Rodziców

Uprzejmie informuję, iż zebranie śródokresowe rodziców odbędzie się 8 maja 2020 roku, w formie konsultacji indywidualnych prowadzonych według zasad obowiązujących do tej pory.

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl