Organizacja roku

Kalendarze i dyżury

Najważniejsze informacje w jednym miejscu. Kliknij w wiersz aby wyświetlić.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
Plan Lekcji
Dyżury nauczycieli w szkole
Dyżury wychowawców w internacie

Inne informacje

Listy podręczników, programy wychowawcze, harmonogramy spotkań i inne. Kliknij w wiersz aby wyświetlić.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024
Program wychowawczo-profilaktyczny
Dyrektorskie dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Posiedzenia Rady Pedagogicznej
Harmonogram spotkań z rodzicami
Harmonogram zajęć dodatkowych
Organizacja roku szkolnego
Uroczystości szkolne i uczniowskie
Konkursy szkolne
Scroll to Top