OŚWIATA W DUBIENCE 1915/99 - więcej

Kalendarium

HERB1

 

1588 - NADANIE PRAW MIEJSKICH (DUBNO alias DĘBNO)

 

1589 - ORDYNACJA KRÓLA ZYGMUNTA III WAZY ZEZWALAJĄCA

             NA BUDOWĘ SZKOŁY W MIEŚCIE

 

1602 - 1629 - DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNEJ SZKOŁY RZYMSKO-KATOLICKIEJ PRZY ul. ŚREDNIEJ

            (obecnie ul. Kościelna)

 

1617 - ZAŁOŻENIE SZKOŁY "RUSKIEJ" DLA DZIECI WYZNANIA GRECKO-

            KATOLICKIEGO I PRAWOSŁAWNEGO (przy cerkwi)

 

1760 - WIZYTACJA SZKOŁY PRZEZ BISKUPA CHEŁMSKIEGO

 

1798 - 1804 - BUDOWA NOWEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ

 

1816 - POŻAR BUDYNKU SZKOLNEGO

 

1825 - ZAŁOŻENIE SZKOŁY ELEMENTARNEJ (państwowej) W WYNAJĘTYM LOKALU

 

1839 - PRZENIESIENIE SZKOŁY ELEMENTARNEJ DO DWORU "STAROŚCIŃSKIEGO"

            IŻYCKIEGO

 

1849 - ROZEBRANIE BUDYNKU SZKOŁY "RUSKIEJ" NA ZLECENIE POLICJI ZE WZGLĘDU NA

            "NIEBEZPIECZEŃSTWO OGNIA"

 

1860 - ODDANIE DO UŻYTKU DWULETNIEJ SZKOŁY RZĄDOWEJ

 

1869 - ROZBIÓRKA BUDYNKU SZKOLNEGO I BUDOWA NOWEGO, KTÓRY FUNKCJONOWAŁ AŻ

            DO ROKU 1974

 

1869 - ZAŁOŻENIE SZKOŁY ŻYDOWSKIEJ (CHEDER)

 

1904 - POWSTANIE ŻEŃSKIEJ PARAFIALNEJ SZKOŁY PRAWOSŁAWNEJ ZBUDOWANEJ DZIĘKI

            STARANIOM ks. KURKIEWICZA PRZY ul. WŁODAWSKIEJ (dziś ul. Kościuszki). W CZASIE

            I WOJNY ŚWIATOWEJ MIESCIŁ SIĘ W TEJ SZKOLE SZPITAL, A PÓŹNIEJ PRZEDSZKOLE

            MIEJSKIE (obecnie - własność prywatna)

 

1905 - SZKOŁY ŻYDOWSKIE (15 CHEDERÓW = 15 IZB)

 

1910 - REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO

 

1918 - ZAŁOŻENIE SIEDMIOKLASOWEJ SZKOŁY

 

1929 - SZKOŁY ŻYDOWSKIE (6 CHEDERÓW)

 

1942 - ROZBIÓRKA SZKOŁY ŻYDOWSKIEJ PRZY ul. Wełnianka

 

1974 - ROZBIÓRKA STAREGO BUDYNKU SZKOLNEGO

 

1974 - ODDANIE DO UŻYTKU NOWEJ SZKOŁY im. BOHATERÓW ARTYLERII I ARMII WOJSKA

            POLSKIEGO

1975 - OTWARCIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W DUBIENCE

 

Kalendarium opracowano na podstawie: "Dubienka, studium historyczno-urbanistyczne",

Józef Stefański, Lublin 1992.

© 2021 LO w Dubience