1RadaR .

.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

.

1. Elżbieta Tadewicz    -  Przewodnicząca

2. Renata Krzos             -  Z-ca Przewodniczącego

3. Leszek Gąsior            -  Sekretarz

4. Aldona Rozwałka     -  Skarbnik

.

REGULAMIN RADY RODZICÓW - kliknij

.

K-to bankowe: 90 8187 0004 5002 0111 2081 0001

.

.

.

FILM PROMOCYJNY - kliknij

skanowanie0018

© 2019 Zespół Szkół w Dubience