Rada rodziców

Rada rodziców

Rada Rodziców w szkole pełni istotną rolę w budowaniu mostu komunikacyjnego między rodzicami a szkołą. Jej funkcja obejmuje reprezentowanie interesów rodziców w kwestiach związanych z edukacją. Dodatkowo zajmuje się wspieraniem działań szkoły oraz uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkolnego. Poprzez organizację spotkań, dyskusje i inicjowanie projektów, Rada Rodziców aktywnie współpracuje z kadra pedagogiczną, dbając o jak najlepsze warunki nauki i rozwoju uczniów.

  • Magdalena Rudnicka – Przewodnicząca
  • Justyna Seredyńska – Z-ca Przewodniczącego
  • Agnieszka Kondras – Sekretarz
  • Małgorzata Landman – Skarbnik

Konto bankowe: 90 8187 0004 5002 0111 2081 0001

Scroll to Top