Komunikat

.1Struk0 2

 KOMUNIKAT

 DYREKTORA

.

.


Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - kliknij


Szanowni Państwo,

 od 2 listopada br. wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia. 

 Osobom przewlekle chorym, ze względu na niską odporność, zalecana jest dawka uzupełniająca, która może być podana już po 28 dniach od podania drugiej dawki szczepienia.

 Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl  oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych.

 Ponadto, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich w oparciu o dotychczasową organizację szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od początku listopada br.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień na grypę zostały podane na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

 Zachęcamy do upowszechnienia powyższych informacji wśród nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych na terenie swojej placówki!

.

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Ministerstwo Edukacji i Nauki


KOMUNIKAT

.

Uprzejmie informuję, iż od dnia 25.10.2021 do 31.10.2021roku, klasa – 2 Liceum  Ogólnokształcącego w Dubience przechodzi na nauczanie zdalne. Zajęcia według tygodniowego rozkładu będą odbywać się poprzez aplikację Teams.

                                                                                                                                                              Dyrektor LO

Dubienka, 24.10.2021r.                                                                                                       mgr Kazimiera Ciupa


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skadam wszystkim pracownikom Liceum Oglnoksztaccego w Dubience najser80270 1

Dubienka 2021.10.14

.


KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominam, iż 14 października , w kalendarzu roku szkolnego 2021/2022, jest dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych – Dzień Edukacji Narodowej.                                                                             

15 października 2021roku, w LO Dubienka  jest  dniem wolnym od zajęć stacjonarnych jak i nauczania zdalnego – dzień dyrektorski ustalony z RP, SU oraz z Radą Rodziców.

Dyrektor LO

Dubienka, 13.10.2021r.                                                                                                          mgr Kazimiera Ciupa

.

© 2021 LO w Dubience, email: serwis@lodubienka.pl