Puchary2

3Szcz0 2

.

.

.

SZCZEGÓLNE

.

.

.

2021

.Kurier82134 1

Nasze liceum otrzymało nominację do nagrody dla placówki edukacyjnej przyjaznej uczniom i ich rodzicom w plebiscycie Szkoła Roku 2021 - więcej...

To kolejna edycja największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego, w którym placówki przyjazne uczniom zostaną wybrane w głosowaniu najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Czekają na nie nagrody, a dyrektorzy szkół, które w każdym województwie zdobędą najwięcej głosów, odbiorą główne nagrody podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

.

2019/2020

.

Realizujemy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

dotacjaNPRCz3

.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Celem priorytetu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.W związku z realizacją ww. programu zostały zaplanowane działania mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży.

.

„Przyjazna Szkoła Zdalna” - więcej...

.Lubelskie

W miesiącu czewcu 2020 r. nasza szkoła zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego porozumienie o współpracy w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia „Przyjazna Szkoła Zdalna” wyrażając wolę strategicznej współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego aktywacji systemu zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams dla szkół.

.

Przekazanie komputerów

.IMG 20200627

2 Z inicjatywy Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy Powiat Chełmski przekazał naszemu liceum 10 komputerów AIO DELL 9030 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

.

Ultraszbka sieć internetowa w internacie

.unifiap feature scalable

Dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego przy wsparciu Pani Dyrektor Kazimiery Ciupy i TRS Marka Celebana w naszym internacie powstała ultraszybka sieć internetowa o przpustowości 100 mb/s. Zostały zainstalowane przez dostawcę internetu firmę BLUE DOT trzy hotspoty "UniFi® AP" ("gorące punkty") – punkty dostępu do sieci bezprzewodowej,  umożliwiający za jego pośrednictwem połączenie z Internetem o pełnym zasięgu w części mieszkalnej obiektu z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców internatu.

.

Przystąpiliśmy do OSE

.

Koncepcja Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Za zgodą Powiatu Chełmskiego umowę z NASK podpisała Pani Dyrektor Kazimiera Ciupa. A zatem wdrażamy nowoczesne technologie cyfrowe w trosce o prawidłowy rozwój naszych uczniów w dobie XXI wieku.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.   -   więcej ...                                                       

.

Uzyskano CERYFIKAT.

Certyfikat EKOTUR 001

.

.

.

Instytutu Kształcenia Eko-Tur dla członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dubience za podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie w zakresie:

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela.

.

.

.

2018/2020

.

ERASMUS+ kliknij

PLUSY PROGRAMU ERASMUS+   - kliknij

20190

Zespół Szkół w Dubience stawia sobie za cel zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia, kompetencji kadry pedagogicznej, rozwijanie uzdolnień informatycznych, a także poszukiwanie nowych metod zwalczania ciągle istniejącego problemu przedwczesnego rezygnowania młodzieży z edukacji szkolnej. Cel ten chce osiągnąć poprzez udział w projekcie realizowanym w ramach programu Erasmus+ akcji KA1IMG 3827 "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w obszarze edukacji szkolnej  Śmiałym krokiem ku Europie. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Dzięki niemu nauczyciele nabyli nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą na co dzień. Ponadto przywieźli wiele tzw. dobrych praktyk, zaczerpniętych z doświadczeń innych krajów europejskich. Stanowią one również bazę do wykorzystania w pracy z naszymi uczniami.

Program Erasmus+ będzie wspierał: - kliknij  

"MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" W RAMACH

PROGRAMU ERASMUS+ - kliknij

https://etwinning.pl/

.

.

2018/2019

.s4 gm dubienka poliwczak z nagroda rzecznika praw dziecka 1538291750

Oprócz odznaki Anita Poliwczak otrzymała Dyplom za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Ochrony Praw Dziecka. To dla niej wspaniałe podsumowanie 15-lat pracy z młodzieżą, zarówno jako wychowawcy w internacie, jak i nauczycielki w szkole. Odznakę honorową przyznał jej Rzecznik Praw Dziecka. Zwykle wyróżnia osoby działające na rzecz praw dzieci na wniosek kierownictwa urzędu lub jakiejś instytucji bądź organizacji.

.

TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE - kliknij

.IMG 20190707 161039

Doskonałą znajomością topografii Wilna, miejsc związanych z Polską i Polakami oraz wiedzą historyczną wykazali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience – najstarszej na Lubelszczyźnie szkoły średniej, realizującej od 20 lat innowacje mundurowe.

Młodzież z LO im. 27 WDAK w Dubience pokonała szkoły z całej Polski, zajmując pierwsze miejsce w grze miejskiej zorganizowanej w Wilnie w ramach obchodów 75. rocznicy Operacji Ostra Brama na zakończenie wyprawy międzypokoleniowej na Litwę. Wyprawa śladami polskich miejsc pamięci na Litwie (05-10 lipca) była nagrodą za owocną współpracę szkoły ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen we Wrocławiu oraz kultywowanie tradycji historycznych i etosu Armii Krajowej.

IMG 1964 .

Z duma informujemy, iż szer. Magdalena Jacyniuk uczennica kl. II z powodzeniem ukończyła szkolenie podstawowe i złożyła przysięgę wojskową, tym samym jest żołnierzem Wojska Polskiego pełniacym terytorialną słuzbę wojskową. W związku z powyższym wydarzeniem Dowódca 24 Batalionu Lekkiej Piechoty gen.dyw. Wiesława Kukuła dnia 11 czerwca br. doceniajac znaczenie pracy nauczycieli i ich bezprecedensowy, często niedostrzegany wysiłek wnoszony w umacnianie patriotycznych postaw, przekazał na ręce Pani Dyrektor Bożeny Wintmiller list gratulacyjny z wyrazami wdzięczności i szacunku za wartości kształtowane w kierownej przez p.Dyrektor szkole. Podczas spotkania podjęto również decyzję dotyczcą podpisania porozumienia o współpracy na rok szkolny 2019/2020.

IMG 0607

.

.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński w Warszawie p. Anna Lewak wraz z członkami Zarządu p. Krystynę Kulczycką – skarbnik oraz p. Reginą Awtoniuk – sekretarz wręczyła uroczyście Dyrektor Zespołu Szkół w Dubience p. mgr Bożenie Wintmiller odznakę pamiątkową „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-1944”. Jest to zaszczytne wyróżnienie za kultywowanie etosu 27 WDP AK wraz z podziękowaniem za aktywną działalność dla dobra środowiska.

.

hqdefault .

Uczeń naszej szkoły Adrian Makar z piosenką „Where I belong”, której premiera odbyła się w TVN wziął udział w preselekcjach do konkursu Eurowizja 2019.

W tym roku wyjątkowo zwycięzcy nie wybierała publiczność, ale powołana przez TVP specjalna komisja konkursowa, która podjęła decyzję, że reprezentantem naszego kraju w Izraelu będzie zespół „Tulia”, z którym Adrian spotkał się w telewizyjnym programie „Dzień dobry TVN”. Aczkolwiek w internetowym głosowaniu piosenka „Where I belong” uzyskała najwyższy wynik .

.

.

 DSC5054 1

.

.

16 października 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej podczas których Pani mgr Grażyna Jarosz odebrała odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, szczególnie w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

.R 2017

.

.

2017/2018

.

Nasz nauczyciel Pan mgr Marek Bałanda dnia 19 października 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

.

.

2016/2017

20170214

.

.

.

14 lutego 2017 r. Zespół Szkół w Dubience gościł Ukraińską grupę taneczną "Kwieciste Gwiazdy", którą tworzą wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka z miejscowości Kwiercy na Wołyniu.

.

.

.

.

.

Certyfikat MON Certyfik 1 001

.

1. Udział i zakwalifikowanie do uczestnictwa w Programie Pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej Edukacja wojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe na lata 2017 -2021. 

2. Realizacja projektów edukacyjnych: NEXT STEP oraz WORLD TALKS w ramach realizacji międzynarodowego programu AIESEC Lublin.

3.  Zdobycie certyfikatów:

.

001m CERTEFIKAT SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 009m 010m 008m

.

Szkoła Dialogu 2016 za zaangażowanie szkoły na rzecz dialogu polsko – żydowskiego. Certyfikat nadany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. 

Szkolny Klub Wolontariatu za zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzeby osób potrzebujących pomocy nadany przez Studium Prawa Europejskiego.

Instytutu Kształcenia Eko-Tur dla członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Dubience za podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń:

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN,
  • Multimedia w praktyce szkolnej,
  • Dopalacze i narkotyki – realne zagrożenie dla dzieci i młodzieży.

4.  Mianowanie na I stopień oficerski ppor. rezerwy Marcina Zelenta i wyróżnienie przez Ministra Obrony Narodowej honorowym ryngrafem MON.

.

promo5

promo28

promo36

                                      Absolwent i nauczyciel naszego liceum.

.

2015/2016IMG 0122

 .

Dnia 21.10.2015 r. odbyło się spotkanie uczniów LO z absolwentem szkoły, który został żołnierzem Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego Damianem Mitrengą. Przedstawił on zasady rekrutacji, naboru oraz przebiegu służby w Batalinie Reprezentacyjnym WP. Młodzież mogła zapoznać się z funkcjonowaniem pododdziałów reprezentacyjnych w oparciu o filmy i zdjęcia przedstawione przez byłego ucznia naszej szkoły.

.

IMG 15351

.

W latach 2015 - 2019 r. ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu ERASMUS+ sektora Edukacja szkolna, Zespół Szkół w Dubience brał udział w „Podnoszeniu jakości nauczania i motywowania do dalszej edukacji młodzieży licealnej”.

Wartość projektu jest bardzo duża: nauczyciele nabyli nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą na co dzień. Ponadto przywieźli wiele tzw. dobrych praktyk, zaczerpniętych z doświadczeń innych krajów europejskich. Stanowią one również bazę do wykorzystania w pracy z naszymi uczniami.

Szkolenia odbywały w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech.

W projekcie zaangażowanych była Panie dyrektor dr Dorota Elsheikh i mgr Bożena Wintmiller oraz nauczyciele naszej szkoły mgr Marzena Karczmarczyk, mgr Jolanta Mazurkiewicz, mgr Beata Krzos i mgr Marcin Zelent.

.

1988/1990

.

Od 1988 roku rozpoczęły się intensywne działania związane z wyborem patrona szkoły i gromadzeniem funduszy na sztandar dla Liceum. Inicjatorem działań zmierzających do ustanowienia patronem 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej był mgr Edward Kotowski, którylogo spotkał się z ppor. Tadeuszem Perszem i nawiązał współpracę ze środowiskiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Rok szkolny 1990/1991 rozpoczął się dla Liceum w nowej sytuacji organizacyjnej — od 1. września 1990 roku zostało ono włączone do Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Dubience, a dyrektorem utworzonej placówki został mgr Antoni Kobielas.

28.-30. września 1990 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Dubience Ogólnopolski Zjazd Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, w którym wzięło udział 743 kombatantów

30 września 1990 roku w ramach Obchodów 15-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Dubience wręczono szkole sztandar i nadano imię 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej oraz odsłonięto pamiątkową tablicę.

.

© 2021 LO w Dubience